facebook twitter

Yhdyskuntien typpikuormitus ja pintavesien tila

Suomen ympäristö 46/2008.

Suomen ympäristökeskuksen julkaisu kuvaa yhdyskuntien jätevedenpuhdistuksen tilannetta Suomessa vuodesta 1970 vuoteen 2010 orgaanisen kuormituksen, fosforin ja typen osalta.

http://hdl.handle.net/10138/38370

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta