Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Jätelaitosten vesipäästöjen raportointi

Tritonet Oy, JLY 2010. Tritonet Oy:n laatima ohje E-PRTR-asetuksen mukaisten ilmoitusten laadintaan jätelaitoksille.


 
Tiivistelmä hankkeesta: 
Jätelaitosten päästöjen raportointi -projektissa laadittiin hyvien menettelytapojen kuvaus päästötietojen kokoamisesta, jalostamisesta ja raportoinnista. Julkaisun tarkoituksena on tukea jätelaitoksia päästötiedon tuottamisessa ja raportoimisessa sekä yhtenäistää jätelaitosten tarkkailu- ja raportointikäytäntöjä (keskittyen erityisesti vesipäästöihin). Julkaisu koostettiin yhteistyössä jätelaitosten ja ympäristöviranomaisten kanssa ja sen laatimisesta vastasi Tritonet Oy. 

Vesipäästöjä ja jätevesien siirtoja koskevan tiedon tuottaminen käynnistyy laitoskokonaisuuden määrittämisellä, jossa keskeistä on määritellä päästöjä aiheuttavat toiminnot ja se, mitkä niistä kuuluvat ympäristöluvan mukaisen raportoinnin piiriin ja mitkä eurooppalaisen EPRTR-raportoinnin piiriin. Rajanveto jätteenkäsittelykeskuksen alueella toimivien eri toiminnanharjoittajien kesken tulee myös tehdä.

Keskeisenä työkaluna päästötietojen tuottamisessa ovat jätelaitoksen tarkkailuohjelmat ja raportointijärjestelmät. Päästötietojen kokoaminen, käsittely ja raportointi voidaan tehdä useilla eri tavoilla, minkä vuoksi menettelytavat tulee koota viranomaisen hyväksymään tarkkailuohjelmaan toiminnan yksinkertaistamiseksi ja tietojen luotettavuuden parantamiseksi.

E-PRTR asetus listaa useita kymmeniä epäpuhtauksia, joiden päästö veteen tai jätevesien siirto on mahdollisesti raportoitava. Listalla on mm. metalleja, torjunta-aineita ja haitallisia orgaanisia yhdisteitä. Menettelytapakuvauksessa epäpuhtaudet luokitellaan todennäköisesti raportoitaviin, mahdollisesti raportoitaviin ja ei raportoitaviin sekä esitetään jaottelun perustelut. 
 Tritonet Oy 2010. Jätelaitosten vesipäästöjen raportointi - Hyvien menettelytapojen kuvaus. Tampere, Tritonet Oy. 56 s..

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta