facebook twitter

Yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin vaikutusten kuuleminen

Yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettu direktiivi on arviointikierroksella, jonka jälkeen päätetään käynnistetäänkö sille uudelleen revisiointi.

Tällä hetkellä direktiivin arviointiprosessin tiimoilta on käynnissä julkinen kyselykonsultaatio, johon voi vastata kuka tahansa. Kuulemisen tavoitteena on kerätä näkemyksiä siitä, miten yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettu direktiivi (neuvoston direktiivi 91/271/ETY) on vaikuttanut yhdyskuntajätevesien keräämiseen ja käsittelyyn EU:ssa ja parantanut EU:n vesimuodostumien ja ympäristön tilaa.

Kuulemisella halutaan selvittää yhtäältä suuren yleisön käsitystä jätevesistä ja toisaalta kerätä yksityiskohtaisempia tietoja ja näkemyksiä direktiivin säännösten täytäntöönpanosta vastaavilta asiantuntijoilta ja julkisilta ja yksityisiltä toimijoilta.

Kuuleminen on avoinna 19.10 asti ja siihen vastaaminen kestää 20 minuuttia. Tarkemmat tiedot ja itse kysely löytyy osoitteesta:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-urban-waste-water-treatment-directive_fi

Mikäli vesilaitosyhdistyksen jäsenet tai heidän edustajansa haluavat antaa kommentteja vesilaitosyhdistyksen vastaukseen, pyydetään ne toimittamaan otsikolla ”Yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin vaikutusten kuuleminen” varustettuna 13.9. mennessä osoitteeseen vvy(a)vvy.fi. Viestiin pyydetään lisäämään taho, jota edustaa.

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta