Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunnan rahoituspäätökset keväällä 2023

Vesihuoltolaitosten Kehittämisrahaston toimikunta kokoontui 21.4.2023 ja myönsi rahoitusta seitsemälle hankkeelle.

Yleisen haun hakemuksia oli kokouksessa käsiteltävinä yhteensä 10 kpl. Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville yleisen haun hankkeille:

  • Isotooppiselvitys rantaimeytymisvesilaitoksilla - vuodenaikaisvaihtelun vaikutusten selvittäminen, 21 678 €
  • Raakaveden hapetus raudan ja mangaanin poistossa, 14 750 €
  • Haitta-aineiden poiston toteutettavuus ja vaikutukset suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla, 24 000 €
  • Ohje vahinkotilanteiden käsittelyyn vesihuoltolaitoksessa, 29 140 €
  • Mitä vesimaksulla saa – arjen luksus hyvä hanavesi -kampanja, 24 800 €

Laitoslähtöisiä hankkeita oli kokouksessa käsiteltävänä 2 kpl. Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville laitoslähtöisille hankkeille:

  • Raakaveden laadun seuranta vesilaitoksen omavalvonnassa 37 200 €
  • Vesihuoltoalan ammatillisen koulutuksen tarveselvitys 21 700 €

Seuraava hakukierros

Seuraavan kerran yleisen haun hakemuksia käsitellään joulukuussa 2023, mihin hakuun hakemukset tulee jättää ennakkokäsittelyyn 30.9.2023 loppuun mennessä.

Hankerekisteri

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamien hankkeiden tiedot ja tulokset löytyvät Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankerekisteristä. www.vvy.fi > Kehittäminen ja tutkimus > Hankerekisteri

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston painopistealueet

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston painopistealueet, joilta hakemuksia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan, ovat vuosina 2023 - 2024 seuraavat: 

• Palveleva, näkyvä ja vetovoimainen vesihuolto. Vesihuoltolaitosten kehittyvä viestintä ja tyytyväiset asiakkaat.

• Turvallinen, laadukas ja toimintavarma vesihuolto. Verkosto- ja laitosomaisuuden ylläpito ja hallinta sekä kestävä talous.

• Vesihuolto yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisenä palveluna. Kokonais- ja kyberturvallisuus sekä jatkuvuudenhallinta.

• Vesihuolto osana bio- ja kiertotaloutta. Kohti resurssiviisasta ja ilmastoneutraalia vesihuoltoa. Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen. Lietteen hyötykäytön edistäminen ja ravinteiden kierrätys.

• Digitalisoituva ja tiedolla johdettu vesihuolto. Vesihuollon toiminnan ohjaus, jatkuvuus ja tietoturvallisuus.

• Vesihuoltoala uudistuu. Vesihuoltolaitokset yhteistyökumppaneina. Vesihuoltoalan toimintamalleja, rakenteita ja yhteistyötä uudistavat hankkeet.

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta