Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunnan rahoituspäätökset syksyllä 2021

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui 28.10.2021.

Yleisen haun hakemuksia oli kokouksessa käsiteltävinä yhteensä 11 kpl. Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville yleisen haun hankkeille:

• Pintaveden intruusio vesilaitosten kaivoihin: pintaveden biogeokemiallisen roolin tarkastelu ja mahdolliset riskit, 10 000 €

• Vesihuollon verkostotyömaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen päästölaskentatyökalun avulla, 11 660 €

• Jatkohanke: Jätevesiseurannan vakiinnuttaminen tartuntatautien seurannan havainnointityökaluksi Suomessa, 20 000 €

• Suorat kasvihuonekaasut jätevedenkäsittelyssä - puhdistamon hiilijalanjäljen suurin pala?, 32 000 €

• Vesihuollon omaisuudenhallinnan toteutusopas, 34 720 €

Laitoslähtöisiä hankkeita oli kokouksessa käsiteltävänä 1 kpl. Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraavalle laitoslähtöiselle hankkeelle:

• Julkaisun "Vesihuoltolaitosten välisten sopimusten mallit" päivittäminen ja uudistaminen 45 384 €.

Seuraavan kerran yleisen haun hakemuksia käsitellään huhtikuussa 2021, mihin hakuun hakemukset tulee jättää ennakkokäsittelyyn 15.2.2022 loppuun mennessä.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston painopistealueet, joilta hakemuksia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan ovat vuosina 2021-2022 seuraavat: 

• Kohti resurssiviisasta ja ilmastoneutraalia vesihuoltoa. Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen.

• Kestävä, turvallinen ja toimintavarma vesihuolto. Verkosto- ja laitosomaisuuden ylläpito, hallinnan kehittäminen ja laadun hallinta.

• Vesihuolto osana bio- ja kiertotaloutta. Lietteen hyötykäytön edistäminen ja ravinteiden kierrätys.

• Asiakaskeskeinen, näkyvä ja vetovoimainen vesihuolto. Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet.

• Digitalisoituva ja tiedolla johdettu vesihuolto. Vesihuollon toiminnan ohjaus, jatkuvuus ja turvallisuus.

• Vesihuoltoala uudistuu. Vesihuoltoalan toimintamalleja, rakenteita ja yhteistyötä uudistavat hankkeet.

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta