facebook twitter

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston haku on auki

Kaikki viimeistään 30.9. klo 23.59 sähköisellä hakemuslomakkeella tulleet hakemukset käsitellään syksyn 2020 haussa.

Kehittämisrahaston haku on auki syyskuun loppuun asti. Nyt on siis otollinen hetki ideoida hankkeita ja koota yhteen eri tahoja niiden toteuttamiseksi.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoittaa vesihuoltolaitosten toimintaa edistävää tutkimus- ja kehittämistyötä. Erityisesti halutaan tukea käytännön toiminnan kannalta tärkeitä ja vesihuoltoalaa laajasti hyödyttäviä hankkeita. 

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston painopistealueet, joilta hakemuksia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan, ovat seuraavat:  

  • Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen
  • Verkosto- ja laitosomaisuuden ylläpito, hallinnan kehittäminen ja laadun hallinta
  • Lietteiden hyötykäytön edistäminen ja ravinteiden kierrätys
  • Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet
  • Vesihuollon toiminnan ohjaus, jatkuvuus ja turvallisuus

Varoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joissa rahaston jäsenet tai muut vesihuoltolaitokset ovat aktiivisia. Rahoitusta pyritään ohjaamaan tasapuolisesti eri vesihuollon osa‐alueille, eri hakijaorganisaatiolle sekä erikokoisille laitoksille.

Rahoitusta hakevaa pyydetään täyttämään ja lähettämään Kehittämisrahaston sivuilla oleva hakemuslomakeLomakkeeseen pitää liittää tiivis rahoitushakemus. Rahoitushakemus vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolle on vapaamuotoinen. Kotimaisilla kielillä laaditun hakemuksen tulee kuitenkin sisältää oheisessa ohjeessa esitetyt tiedot.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoitushakemuksen sisältö  

Lisätietoja kehittämisrahastosta, rahoitetuista hankkeista ja rahoituksen hakemisesta löytyy rahaston www‐sivuilta www.vvy.fi/kehittaminen-ja-tutkimus/kehittamisrahasto/.

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta