Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston haku on auki

Ennakkokäsittelyyn tulee toimittaa hakemukset 15.9. mennessä. Ennakkokäsiteltyjen hakemusten lopullinen toimittaminen 13.10. mennessä. Ilman ennakkokäsittelyä jätettävät hakemukset tulee toimittaa syyskuun loppuun mennessä.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoittaa vesihuoltolaitosten toimintaa edistävää tutkimus- ja kehittämistyötä. Erityisesti halutaan tukea käytännön toiminnan kannalta tärkeitä ja vesihuoltoalaa laajasti hyödyttäviä hankkeita. 

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston painopistealueet, joilta hakemuksia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan ovat vuosina 2021-2022 seuraavat: 

- Kohti resurssiviisasta ja ilmastoneutraalia vesihuoltoa. Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen.

- Kestävä, turvallinen ja toimintavarma vesihuolto. Verkosto- ja laitosomaisuuden ylläpito, hallinnan kehittäminen ja laadun hallinta.

- Vesihuolto osana bio- ja kiertotaloutta. Lietteen hyötykäytön edistäminen ja ravinteiden kierrätys.

- Asiakaskeskeinen, näkyvä ja vetovoimainen vesihuolto. Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet.

- Digitalisoituva ja tiedolla johdettu vesihuolto. Vesihuollon toiminnan ohjaus, jatkuvuus ja turvallisuus.

- Vesihuoltoala uudistuu. Vesihuoltoalan toimintamalleja, rakenteita ja yhteistyötä uudistavat hankkeet.

Varoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joissa rahaston jäsenet tai muut vesihuoltolaitokset ovat aktiivisia. Rahoitusta pyritään ohjaamaan tasapuolisesti eri vesihuollon osa‐alueille, eri hakijaorganisaatiolle sekä erikokoisille laitoksille.

Ennakkokäsittely syksyllä 2021

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoitushakuun suunnatuille hankehakemuksille toteutetaan ennen varsinaista hakua ennakkokäsittely, jossa Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijaryhmät tutustuvat hankesuunnitelmiin ja antavat niitä koskevia kehittämisehdotuksia. Rahoituksen hakijoita kannustetaan osallistumaan ennakkokommentointiin. Ennakkokäsittelyn tarkoituksena on parantaa suunnitelmien laatua, ohjata hankkeiden valmistelijat laatimaan vesihuoltolaitoksia laajasti hyödyttäviä hankkeita ja ottamaan huomioon Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankkeille asetetut painopisteet ja kriteerit. Hakijoille annettavissa kommenteissa heitä voidaan myös ohjata yhteistyöhön muiden saman aiheen parissa työskentelevien tahojen kanssa.

Hakemusten ennakkokäsittely toteutetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2021 kokeiluna. Saatujen kokemusten pohjalta hakemusten ennakkokäsittely kehitetään vakituiseksi menettelytavaksi. 

Hakemuksen voi jättää ennakkokäsittelyyn tästä Webropol-lomakkeesta: https://link.webropolsurveys.com/S/30F0DB30687E2176

Hakemusluonnokset toimitetaan ennakkokäsittelyyn 15.9.2021 mennessä. Hakijoille toimitetaan asiantuntijaryhmien kehittämisehdotukset syyskuun loppuun mennessä. Ennakkokäsittelyssä mukana olleet hankehakemukset tulee toimittaa vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hakuun 13.10. mennessä.

Hakemuksen toimittaminen ilman ennakkokäsittelyä

Mikäli hanke ei ole mukana ennakkokäsittelyssä, toimitetaan hankehakemus normaalisti syyskuun loppuun mennessä.

Rahoitusta hakevaa pyydetään täyttämään ja lähettämään Kehittämisrahaston sivuilla oleva hakemuslomake. Lomakkeeseen pitää liittää tiivis rahoitushakemus. Rahoitushakemus vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolle on vapaamuotoinen. Kotimaisilla kielillä laaditun hakemuksen tulee kuitenkin sisältää oheisessa ohjeessa esitetyt tiedot.Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoitushakemuksen sisältö  

Lisätietoja

Lisätietoja kehittämisrahastosta, rahoitetuista hankkeista ja rahoituksen hakemisesta löytyy rahaston www‐sivuilta www.vvy.fi/kehittaminen-ja-tutkimus/kehittamisrahasto/.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Saijariina Toivikko

 

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta