Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo rakennuttaa kaksi isoa jätevedenpumppaamoa

Keskuspuhdistamo rakennuttaa kaksi isoa jätevedenpumppaamoa, joilla pumpataan nykyisin Tampereen puhdistamoille tulevat jätevedet kohti Sulkavuoren keskuspuhdistamoa. Toinen sijoittuu Raholaan ja toinen Viinikanlahteen aivan nykyisten jätevedenpuhdistamoiden tuntumaan. Jätevedenpumppaamot toteutetaan yhtenä rakennusurakkana. Työt aloitettiin toukokuun lopussa ja pumppaamot valmistuvat vuoden 2024 loppuun mennessä. Pääurakoitsija on Skarta Finland Oy.

Raholassa ensin louhintaa

Raholan jätevedenpumppaamo sijoittuu nykyisen jätevedenpuhdistamon viereen. Rakennuksen perustusten alta joudutaan louhimaan kalliota. Louhinta kestää heinäkuun alusta elokuun puoliväliin. Tontilla tehdään myös pienimuotoista murskausta. Murskausta tehdään elokuun alusta elokuun puoliväliin.  

Kuljetusreitit Raholassa

Rakennustarvikkeet ja -osat kuljetetaan rakennuspaikalle pääosin Kaarilankadun kautta. Sellaiset kuljetukset, jotka eivät mahdu tulemaan Kaarilankadun sillan ali, kuljetetaan Simolankadun kautta.

Viinikanlahden jätevedenpumppaamoa rakennetaan nykyisen puhdistamon tontilla

Pumppaamo sijoittuu lähelle rantaa. Rakennustyömaan kohdalla nykyistä aitalinjaa on siirretty lähemmäksi kevyen liikenteen väylää, mutta väylä säilyy käytössä koko rakennustyön ajan. Työmaaliikenne rakennuspaikalle kulkee puhdistamon Hatanpääkadun puoleisesta portista.

Alue on vanhaa täyttömaata ja sen maaperän on todettu pilaantuneen pääosin PAH-yhdisteillä, metalleilla ja öljyhiilivedyillä. ELY on antanut on antanut määräykset mm. maa-ainesten käsittelystä, varastoinnista ja kuljettamisesta sekä kaivantovesien käsittelystä.

Viinikanlahdessa ponttausta ja paalutusta

Viinikanlahdessa työ on alkanut maaleikkauksilla ja muilla valmistelevilla työvaiheilla. Ennen varsinaisen pumppaamokaivannon kaivutöitä alueella tehdään ponttaus- ja paalutustöitä, joiden avulla suojataan nykyisiä rakenteita sekä varmistetaan yli 10 metriä syvälle sijoittuvien pumppaamon maanalaisten osien turvallinen rakentaminen.

Etenkin pora- ja lyöntipaalutukset ovat ajoittain melua aiheuttavia työvaiheita. Alustavasti nämä työvaiheet kestävät heinäkuun puolivälistä syyskuun puoliväliin. Melu ei ole välttämättä jatkuvaa. Ponttaus- ja porapaalutustöitä saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00 meluilmoituksen mukaisesti.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Marko Männynsalo, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, marko.mannynsalo(a)keskuspuhdistamo.fi

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta