Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

RAVITA-hankkeessa testataan fosforin talteenottoa jätevedestä

HSY:n RAVITA-hanke on ehdokkaana Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saajaksi

RAVITA-hankkeessa testataan fosforin talteenottoa jätevedestä. Viikinmäen jätevedenpuhdistamoon rakennettu kokeilulaitos on laajentunut kesän 2018 aikana. Lisälaitteet poistavat lietteestä vettä, mikä helpottaa jatkoprosessointia. Nyt syksyllä kokeilulaitos laajenee edelleen ja sen yhteyteen rakennetaan vielä fosforihapon valmistuksen kokeilulaitos. 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on tutkinut ja testannut fosforin talteen ottamista jätevedestä vuodesta 2014 lähtien. Tulosten pohjalta syntyneessä RAVITA-hankkeessa fosfori otetaan talteen fosforihappona, mikä mahdollistaa fosforin hyödyntämisen laajasti erilaisissa teollisuusprosesseissa sekä lannoitetuotannossa. 

Pohjoismaiden neuvosto on nimennyt RAVITA:n ehdokkaaksi vuoden 2018 ympäristöpalkinnon saajaksi. Ehdokkaita on kymmenen. Neuvoston ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on esikuvallisesti ottanut luonnon ja ympäristön huomioon toiminnassaan tai joka on muutoin antanut merkittävän panoksen luonto- ja ympäristötyöhön.

- Olemme panostaneet RAVITA-hankkeeseen paljon ja tutkimus on saanut runsaasti huomiota. Hanke voitti jo palkinnon SITRA:n kilpailussa Kuntien kiertotalouden kiinnostavimmat teot. Jo pelkkä ehdokkaaksi pääseminen on palkinto työstämme kiertotalouden edistämiseksi, HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen toteaa tyytyväisenä.

Ravita-hanke on tärkeä kahdesta eri näkökulmasta

Ravita-hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle rakennetaan tämän vuoden aikana fosforihapon valmistuksen kokeilulaitos. Vuoden 2019 aikana tehtävän tuotantotestin tavoitteena on säätää prosessin toimintaa ja tehdä prosessikehityksen edellyttämää tutkimusta. Testien perusteella voidaan tehdä tarkempia kustannushyötylaskelmia. 

Fosforin talteenoton innovoinnin yhteydessä on havaittu, että prosessiin voidaan yhdistää myös typen talteenotto. Silloin lopputuotteena syntyy ammoniumfosfaattia, joka soveltuisi sellaisenaan typpi-fosforilannoitteeksi. Koska Ravita-prosessi on skaalautuva, se voidaan toteuttaa erikokoisilla ja -tasoisilla puhdistamoilla, myös osaprosessina.

- Fosforin raaka-aineena käytettävä fosfaattikivi on EU:n kriittisten mineraaliraaka-aineiden listalla. Maailman fosforivarojen arvioidaan riittävän 40–100 vuotta. Fosforin kaupallisen arvon kehittyminen tulevaisuudessa onkin hyvä kannuste jätevedenpuhdistamoille ottaa prosessi käyttöön, HSY:n jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Mari Heinonen huomauttaa. 

- Sen lisäksi, että edistämme työllämme kiertotaloutta ja ravinteiden päätymistä takaisin luonnon kiertokulkuun, edistämme myös ympäristön hyvinvointia. Mitä parempi jäteveden puhdistustulos, sitä parempi asia vesistöjen rehevöitymisen näkökulmasta, Heinonen vielä lisää.   

Kokeilulaitoksen toteuttaminen on valittu keväällä 2017 Suomen hallituksen kärkihankkeeksi ja kehitystyötä on rahoitettu ympäristöministeriön RAKI-ohjelman kautta vuodesta 2014 alkaen.

Pohjoismaiden neuvosto julkistaa ympäristöpalkinnon voittajan 30.10.2018 pidettävässä palkinnon jakotilaisuudessa, joka pidetään neuvoston jokasyksyisen istunnon yhteydessä. Päätöksen voittajasta, tekee pohjoismainen palkintolautakunta, jossa on 13 jäsentä: kaksi kustakin Pohjoismaasta ja yksi Ahvenanmaalta, Färsaarilta sekä Grönlannista.

Alkuperäinen HSY:n tiedote aiheesta:

https://www.sttinfo.fi/tiedote/hsyn-ravita-hanke-on-ehdokkaana-pohjoismaiden-neuvoston-ymparistopalkinnon-saajaksi?publisherId=4346&releaseId=69843078

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta