Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Puhdistamolietteiden peltokäytön riskit pieniä, mutta jatkotutkimuksia tarvitaan

Haitallisten metallien, orgaanisten haitta-aineiden ja suolistobakteerien siirtyminen juomaveteen tai ravintoon puhdistamolietepohjaisista lannoitevalmisteista arvioitiin vähäiseksi tuoreessa selvityksessä. Lisää tutkimusta tarvitaan mikromuoveista ja antibioottiresistenssistä.

Yhdyskuntien jätevesien puhdistuksessa syntyy vuosittain noin miljoona tonnia puhdistamolietettä. Liete sisältää ravinteita ja orgaanista ainesta, joiden hyödyntäminen on tärkeää. Liete käsitellään lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti lannoitevalmisteiksi, joita käytetään maataloudessa ja viherrakentamisessa. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden mukana pelloille ja viheralueille päätyy erilaisia haitallisia yhdisteitä ja taudinaiheuttajia. Jos niiden pitoisuudet ovat suuria, ne voivat vaarantaa ympäristön tai ihmisen terveyden.

Luonnonvarakeskuksen ja Laki ja Vesi Oy:n raporttiin on koottu tietoa näistä aineista ja taudinaiheuttajista sekä niiden aiheuttamista riskeistä ympäristölle ja ihmisille. Selvityksessä tarkasteltiin haitallisia metalleja, orgaanisia haitta-aineita, mikromuoveja, taudinaiheuttajamikrobeja ja antibioottiresistenssiä. Orgaanisia haitta-aineita ovat esimerkiksi muovien rakennus- ja lisäaineet, lääkeaineet, palonestoaineet sekä pesu- ja puhdistustuotteiden sisältämät aineet. Suomen lainsäädännössä on asetettu raja-arvoja lannoitevalmisteiden raskasmetalleille ja hygieniaindikaattoreille. Orgaanisille haitta-aineille raja-arvoja ei ole asetettu. 

Lisää tutkimusta riskeistä tarvitaan

Riskit altistua juomaveden tai ravinnon kautta lannoitevalmisteiden sisältämille haitallisille metalleille, orgaanisille haitta-aineille tai suolistobakteereille ovat Suomen olosuhteissa vähäiset. Joidenkin taudinaiheuttajien, kuten legionellabakteerien, esiintyminen puhdistamolietetuotteissa tulee selvittää tarkemmin.  Selvitystä vaatii myös hygienisoinnin tehokkuus. Mikromuoveista ja antibioottiresistenssistä tutkimuksia on vielä vähän, ja myös niiden roolista riskien aiheuttajina ihmisten tai ympäristön terveydelle tarvitaan lisää tutkimustietoa. 

Orgaanisten haitta-aineiden riskiä ympäristön terveydelle ei voida selvityksen perusteella sulkea kokonaan pois, ja riskejä maaperän eliöille tulee selvittää tarkemmin. Erityisesti viherrakentamisessa maaperän ja pohjaveden eliöt voivat altistua varsin korkeille haitta-ainepitoisuuksille. 

  • On selvää, että puhdistamolietepohjaisissa lannoitevalmisteissa esiintyy haitallisia metalleja, orgaanisia haitta-aineita, taudinaiheuttajia, mikromuoveja ja antibioottiresistenssigeenejä. Kokonaisuuden kannalta on muistettava, että joitakin aineita tavataan myös muista orgaanisista lannoitevalmisteista, vesiasiantuntija Niina Vieno Laki ja Vesi Oy:stä sanoo.

Esimerkiksi tuotantoeläinten lannassa esiintyy antibioottijäämiä, sillä lannan hyötykäytölle ei ole asetettu varoaikoja sairasta eläintä antibiooteilla hoidettaessa. Jatkossa tulisi tarkemmin verrata eri lannoitevalmisteiden aiheuttamia riskejä ympäristölle ja ihmisen terveydelle.

Lietepohjaisten lannoitevalmisteiden käytön vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen selvitettiin Puhdistamolietteiden sisältämien haitta-aineiden aiheuttamat riskit lannoitekäytössä -hankkeessa. Työn toteuttivat Laki ja Vesi Oy ja Luonnonvarakeskus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta konsultoitiin taudinaiheuttajien osalta. Selvityksen rahoitti Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja sitä koordinoi Vesilaitosyhdistys.

Julkaisu: Puhdistamolietteiden sisältämien haitta-aineiden aiheuttamat riskit lannoitekäytössä
Vieno, Niina; Sarvi, Minna; Salo, Tapio; Rämö, Sari; Ylivainio, Kari; Pitkänen, Tarja; Kusnetsov, Jaana (2018)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-661-2

Lisätietoja:
Orgaaniset haitta-aineet, lääkeaineet, mikromuovit ja antibioottiresistenssi: Niina Vieno, TkT, vesiasiantuntija, Laki ja Vesi Oy, p. 050 544 8431, niina.vieno(a)lakijavesi.fi
Haitalliset metallit: Tapio Salo, johtava tutkija, Luonnonvarakeskus, p. 029 532 6516, tapio.salo(a)luke.fi
Taudinaiheuttajamikrobit ja ihmisten terveysvaikutukset: Tarja Pitkänen, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 029 524 6315; tarja.pitkanen(a)thl.fi

Saijariina Toivikko, vesiasiain päällikkö, Suomen Vesilaitosyhdistys ry, p. 09 8689 0121, saijariina.toivikko(a)vvy.fi

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta