Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

PAH-yhdisteiden esiintymistä yhdyskuntalietteissä selvitettiin

Tulosten perusteella lounaissuomalaisten puhdistamolietteiden PAH-yhdistepitoisuuksien voi katsoa yleisesti olevan kohtuullisella tasolla.

PAH-yhdisteet ovat yksi jätevedenpuhdistamojen lietteissä esiintyvistä lukuisista orgaanisten haitta-aineiden ryhmistä. PAH-yhdisteitä syntyy orgaanisten yhdisteiden epätäydellisen palamisen tuloksena. PAH-yhdisteille on ehdotettu erilaisia raja-arvoja kompostimassojen ja mädätteiden end-of-waste -kriteeriksi. Viimeisin ehdotus on ollut 6 mg/kg kuiva-aineessa laskettuna PAH16-yhdisteiden summana. Vaikka raja-arvoa ei ole otettu käyttöön, on kuitenkin hyvä olla tietoinen puhdistamolietteiden PAH-yhdisteiden pitoisuuksista.

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n ja Laki ja Vesi Oy:n PAHPULI-yhteishankkeessa selvitettiin PAH-yhdisteiden esiintymistä kunnallisten jätevedenpuhdistamojen puhdistamolietteissä sekä lietteen jatkokäsittelyjen vaikutuksia pitoisuuksiin.

 

Hankkeessa kohdelaitoksiksi valittiin viisi kapasiteetiltaan erikokoista lounaissuomalaista jätevedenpuhdistamoa sekä yksi puhdistamolietteitä jatkojalostava yritys. Laitoksilta otettiin laitosten henkilökuntien toimesta viidet kokoomanäytteet jatkokäsittelemättömistä sekä jatkokäsittelyissä olleista puhdistamolietteistä marraskuun 2015 – kesäkuun 2016 välisenä aikana. Näytteistä analysoitiin Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston priorisoimien 16 PAH-yhdisteen pitoisuudet (eli PAH16). PAH16-ryhmän yhdisteitä esiintyi yleisesti tutkituissa puhdistamolietteissä. Kaikissa tässä tutkimuksessa otetuissa näytteissä havaittiin PAH16-ryhmän yhdisteitä määritysrajat ylittävinä pitoisuuksina vähintään kahden ja keskimäärin 10 yhdisteen osalta. Jatkokäsittelemättömien puhdistamolietteiden osalta näytekohtaiset PAH16-yhdisteiden summapitoisuudet vaihtelivat välillä <0,16 - 2,0 mg/kg k.a. Jatkokäsittelyissä olleiden puhdistamolietteiden osalta näytekohtaiset PAH16-yhdisteiden summapitoisuudet vaihtelivat välillä <0,16 – 1,7 mg/kg k.a.  Tulosten perusteella lounaissuomalaisten puhdistamolietteiden PAH-yhdistepitoisuuksien voi katsoa yleisesti olevan kohtuullisella tasolla.

Hanke on saanut rahoitusta Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä.

Hankkeen loppuraportti löytyy vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankerekisteristä. 

Jaa sivu:

Tulosta