Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Jätevesien ravinteiden kierrätyksen hankkeille ja menetelmäselvitykselle haettavissa rahoitusta

Ympäristöministeriö avaa avustushaun hankkeille, jotka edistävät yhdyskuntien jätevesien ravinteiden kierrätystä ja talteenottoa taikka tukevat ravinteiden kierrätyksen symbiooseja. Lisäksi tarjouspyyntö yhdyskuntien jätevesien ravinteiden talteenoton teknistaloudelliselle menetelmäselvitykselle on avattu julkisten hankintojen sivustolla Hilmassa.

Avustushaku

Hankeavustuksia voi hakea seuraaviin teemoihin:

  1. Yhdyskuntajätevesien ja -lietteiden sisältämien ravinteiden tai ravinteiden ja orgaanisen aineen talteenotto ja hyödyntäminen.
  2. Ravinteiden kierrätyksen symbioosit, joissa toimijat muodostavat kierrätyksen toimintakokonaisuuden hyödyntäen yhdyskuntien ravinnerikkaita jäte- ja sivuvirtoja ja/tai vesien biomassoja.

Hankkeet voivat olla tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohakkeita, uusien tekniikoiden ja menetelmien pilotti-, demonstraatio- tai käyttöönottohankkeita sekä niihin liittyvien investointien käynnistämistä. Hankkeiden tavoitteena voi olla muun muassa kilpailukykyisten korkean jalostusasteen lopputuotteiden tuottaminen, lopputuotteiden turvallinen hyödyntäminen sekä ravinteiden kierrätystä edistävien ohjauskeinojen kehittäminen. Hankkeiden tulee päättyä viimeistään 30.11.2024.

Avustusta voivat hakea yritykset, yhdistykset, yhteisöt, kunnat ja muut kuntaomisteiset toimijat. Hakija ei voi olla yksityishenkilö, toiminimi eikä valtion virasto tai laitos. Viimeksi mainituilta avustuksen saaja voi kuitenkin hankkia palveluita alihankintana. Kaikkiin hankkeisiin sovelletaan EU:n valtiontukisääntöjä (EU:n yleinen ryhmäpoikkeusasetus, artiklat 25 tai 36).

Avustuksiin on käytettävissä noin 5 miljoonaa euroa, josta enintään 3 miljoonaa euroa on EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja avustuksen osuus hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista on hanketyypistä ja hakijasta riippuen tyypillisesti välillä 25-70 prosenttia.

Hakemus jätetään ympäristöministeriön sähköisessä hakujärjestelmässä 4.7. – 9.9.2022 välisenä aikana.

Tarjouspyyntö teknistaloudellisesta selvityksestä jätevesilietteen käsittelyn menetelmistä

Heinäkuun alussa on avattu myös tarjouspyyntö julkisten hankintojen sivustolla Hilmassa. Hankinnan kohteena on teknistaloudellinen selvitys jätevesilietteen käsittelyn menetelmistä, joilla saadaan erotettua ja talteenotettua ravinteita ensisijaisesti lannoitevalmistekäyttöä varten. Selvityksessä tarkastellaan muun muassa menetelmien teknistä valmiusastetta, käyttöönotettavuutta Suomen vallitsevassa infrastruktuurissa ja ympäristöolosuhteissa, menetelmän taloudellisia toimintaedellytyksiä vallitsevassa markkinatilanteessa sekä erotetun ja talteenotetun jakeen käytettävyyttä lannoitevalmisteena. Tarjoukset tulee jättää 2.9.2022 mennessä. Hankintailmoitus julkaistaan Hilmassa.

Lisätietoa ja ohjeita

Alkuperäinen tiedote, ohjeet avustuksen hakuun sekä linkki Hilman tarjouspyyntöön löytyvät YM:n nettisivuilta

 

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta