facebook twitter

Jätevedenpuhdistamoiden käyttöpäällikköpäivät 3.-4.4.2019 Seinäjoella

Koulutuksen yhteydessä pureudutaan ajankohtaisiin jätevesi- ja lieteasioihin.

Käyttöpäällikköpäivien aiheina ovat mm. vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden velvoitetarkkailujen käytännöt ja kokemukset teollisuusjätevesisopimuksien laadinnasta. Lisäksi kuullaan laitoksien kokemuksia biologisesta fosforinpoistosta, MBR-tekniikasta, kiekkosuodatus-tertiäärikäsittelyn käyttöönotosta ja jälkikäsittelyistä muutenkin sekä tilannekatsaus Blominmäen ja Sulkavuoren jätevedenpuhdistamo -hankkeista. Ohjelmassa on myös Aalto-yliopiston tuoreita kuulumisia.

Tutustumiskäynti suuntautuu Lakeuden Etappi Oy:n biokaasulaitokselle.

Koulutukseen voi ilmoittautua Vesilaitosyhdistyksen koulutuskalenterin kautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 19.3.2019. Majoitus tulee varata samaan päivään mennessä.

Tervetuloa!

Jaa sivu:

Tulosta