Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

HSY kehittää jätevedenpuhdistusta Viikinmäessä

Ympäristöministeriö on myöntänyt Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ilmastukseen ja lietteen lämmöntalteenottoon liittyviin hankkeisiin valtiontukea, perusteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Rahoitettavien kehitystoimenpiteiden on laskettu vuosittain säästävän sähköä 240 MWh ja tuottavan lämpöenergiaa 2,8 GWh.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY aloittaa Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla tänä vuonna kaksi hanketta, joiden tavoitteena on edistää jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta. Toinen hankkeista keskittyy mädätetyn lietteen lämmöntalteenottoon ja lämmön hyötykäyttöön, toisessa hankkeessa kehitetään jätevedenpuhdistuksessa käytettävän ilmastuksen hapensiirtoa tehokkaammaksi. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeisiin valtiontukea ilmastonmuutoksen hillitsemisen perusteella, tuki on enimmillään yhteensä 425 000 euroa.

- Jätevedenpuhdistus kuluttaa valtavat määrät energiaa: Viikinmäen jätevedenpuhdistamon vuotuinen sähkönkulutus on noin 40 GWh ja lämmöntarve 34 GWh. Kehittämistoimenpiteillä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Lämmöntalteenottoratkaisut ovat uusiutuvaa energiaa, joka ei tuota päästöjä, toteaa kunnossapitoyksikön päällikkö Teemu Ketola.

Mädätetyn lietteen lämmöntalteenotto on jatkumoa Viikinmäessä jo aiempina vuosina toteutetulle kehitystyölle, jossa tavoitteena on energian kiertotalous ja puhdistamon toiminnassa tuotetun lämmön hyödyntäminen. Lietteestä talteen otettu lämpö on tarkoitus siirtää puhdistamon omaan lämmöntalteenottoverkostoon ja raakalietteeseen. Vuosittaisen hyödyksi saadun lämpöenergiamäärän arvioidaan olevan noin 2,8 GWh. Tämä vastaa keskimäärin 140 omakotitalon vuosittaista kokonaisenergiankulutusta tai 215 omakotitalon lämmitysenergian tarvetta.

Ilmastusta tehostamalla sähkönkulutus pienemmäksi

Ilmastus on osa jätevedenpuhdistuksen biologista prosessia, jonka ansiosta elävät bakteerit alkavat poistaa jätevedestä eloperäistä ainetta ja ravinteita. Hankkeessa mukana olevien viiden ilmastuslinjan ilmankulutuksen osuus Viikinmäen puhdistamon energiankulutuksesta on noin 20 prosenttia. Kehityshankkeessa toteutettavan hapensiirtotehokkuuden parannuksen arvioidaan vähentävän muokattavien linjojen ilmankulutusta noin kolme prosenttia ja Viikinmäen vuotuista kokonaissähkönkulutusta noin 240 MWh.

- Olemme tehneet jätevedenpuhdistuksessa pitkäjänteistä työtä ilmastuksen energiatehokkuuden parantamiseksi sekä prosessin ohjauksen keinoin että investoinneilla. Muiden neljän ilmastuslinjan ilmastinala ja sen myötä energiatehokkuus on jo korkeampi kuin tässä hankkeessa muokattavien, tuotantoyksikön päällikkö Marina Graan selvittää.

Jätevedenpuhdistuksen kehittäminen jatkuva ja tavoitteellinen prosessi

Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen kehittäminen on jatkuva prosessi ja se on ollut tavoitteellista toimintaa alusta alkaen. Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta: Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on jo noin 97 prosenttisesti omavarainen sähköenergian suhteen ja täysin omavarainen lämpöenergian suhteen. Kun myös puhdistustulokset ovat erinomaisella tasolla, HSY on saanut mainetta ympäristövastuun ja energiatehokkuuden edelläkävijänä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo palvelee Helsingin keskisen ja itäisen metropolialueen noin 860 000 asukkaan ja alueen teollisuuden jätevedenpuhdistusta. Puhdistamo on otettu käyttöön vuonna 1994 ja sitä on laajennettu sen jälkeen vuosina 2004 ja 2014. Espoon Blominmäkeen valmistuu vuonna 2022 uusi jätevedenpuhdistamo, joka hyödyntää uusinta teknologiaa ja käsittelee valmistuttuaan metropolialueen läntisen osan 400 000 asukkaan jätevedet. Uusi puhdistamo korvaa Suomenojalla nyt toimivan vanhan puhdistamon.

Hankkeiden verkkosivut HSY:n verkkopalvelussa:
Ilmastintiheyden kasvattaminen
Lietteen lämmöntalteenotto

Yhteyshenkilöt
Lämmön talteenotto lietteestä: kunnossapitopäällikkö Teemu Ketola, teemu.ketola(at)hsy.fi 
Ilmastuksen tehostaminen: jätevedenpuhdistuksen tuotantoyksikön päällikkö Marina Graan, marina.graan(at)hsy.fi 

 

 

Ilmastus on osa jäteveden biologisen puhdistuksen prosessia. Sen vaikutuksesta jätevedessä kasvavat bakteerit pystyvät poistamaan vedestä eloperäistä ainetta ja ravinteita.  Kuva: HSY 

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta