Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Avustusta haettavana vesiensuojeluun kaupunkien alueiden käytössä

Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa on haettavissa avustusta vesiensuojeluun kaupunkien alueiden käytössä 18.10.–30.11.2022 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Avustusta on tarjolla noin 2,5 miljoonaa euroa. Haku on valtakunnallinen ja avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilölle. Avustuksen tavoitteena on vesistöön päätyvien haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen alueiden käytön, kaavoituksen ja vesihuollon sekä kunnan muiden vesiensuojeluun vaikuttavien toimialojen yhteistyön avulla.

Avustettavat hankkeet

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joissa kartoitetaan olemassa olevia sekä kehitetään ja pilotoidaan alueiden käytön suunnittelun ja kaavoituksen uusia yhteistyö-, toiminta- ja viestintätapoja kuntien jätevesihuollon ja hulevesien hallinnan järjestämisen välillä. Hankkeilla ennakoidaan ja varaudutaan tuleviin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haittoihin ja niiden huomioon ottamiseen kaupunkisuunnittelussa. Hankkeilla vahvistetaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä: kuntien välillä ja erityisesti kunnan eri toimijoiden (mm. ympäristötoimi, tekninen toimi) kesken. Hankkeissa voidaan luoda ohjeita maankäytön ja viemäröinnin riskienhallinnasta pinta- ja pohjavesien suojelun kannalta.

 

Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraavista aihepiireistä:

  • Kaavoituksen ja rakentamisen ohjaushankkeita, jotka edistävät eri toimintojen sijoittumista siten, että yhdyskuntarakenne aiheuttaa mahdollisimman vähän haitallisia vaikutuksia pinta- ja pohjavesille.
  • Hankkeet, joissa tunnistetaan maankäytön riskialueita ja vaikutusketjuja pinta- ja pohjavesien tilan ja hyödyntämisen kannalta.
  • Kuntarajat ylittävä maankäytön suunnittelu niin, että esim. muodostuvat hulevedet otetaan huomioon
 
Osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa

Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen on osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Haitallisten aineiden vähentämisessä on kolme painopistealuetta: viemäröidyt yhdyskuntajätevedet, hulevedet ja sekaviemärit. Painopistealueiden horisontaalinen elementti on alueiden käytössä, kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa. Viisivuotisen (2019–2023) vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään kaupunkivesien haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.

Lisätieto hankehausta löydät alla olevista linkeistä:

Lisätietoja: Etelä-Savon ELY-keskus

Hankekoordinaattori Riina Tuominen, puh. 0295 024 147, riina.tuominen(at)ely-keskus.fi, Ympäristöasiantuntija Katri Senilä, puh. 0295 024 162, katri.senila(at)ely-keskus.fi Rahoitusasiantuntija Esa Pekonen, puh. 0295 024 159, esa.pekonen(at)ely-keskus.fi

 

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta