Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Ohje ja malli pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadintaan

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Investointien suunnittelu pitkällä aikavälillä on tärkeää vesihuoltolaitoksen talouden ennustettavuuden ja toiminnan laadun turvaamisen kannalta. Pitkän tähtäimen investointisuunnitelman laadinnalla pyritään tukemaan investointipäätösten tekoa siten, että suunnitelma antaa riittävät ja realistiset tiedot kestävien päätösten tekemiseksi. Vesihuoltoalalta on puuttunut ohje ja malli pitkän aikavälin investointiohjelmien laadintaan. Investointisuunnitelma on keskeinen osa organisaation omaisuudenhallintasuunnitelmaa. Tässä hankkeessa laadittiin edellä mainittu ohje ja malli tukemaan vesihuoltolaitosten investointien suunnittelua pitkällä aikavälillä. Raportissa tuodaan esiin vesihuoltolaitoksilla käytettyjä toimintatapoja esimerkein ja annetaan niistä saatuja suosituksia ja parhaita käytäntöjä. Lisäksi raportissa annetaan suosituksia investointisuunnitelman päivittämiseen liittyen.

Hankkeen rahoitti Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto. Ohjausryhmään kuuluivat edustajat seuraavilta tahoilta: Suomen Vesilaitosyhdistys ry. (konsulttitoimeksiannon tilaajana ja sopijaosapuolena Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston puolesta), Etelä-Savon ELY-keskus. Suomen Kuntaliitto ry., Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Hyvinkään Vesi, Hämeenlinnan Seudun Vesi (HS-Vesi), Kauhavan Vesi, Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta, Lahti Aqua Oy, Orimattilan Vesi Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Nurmijärven Vesi, Tampereen Vesi ja Onninen Oy. Hankkeen aikana järjestettiin lisäksi kolme työpajaa, joihin osallistui ohjausryhmän edustajien lisäksi edustajia useilta eri vesihuoltolaitoksilta. Työn on toteuttanut AFRY Finland Oy:n työryhmä Terhi Renko, Essi Huntus, Tommi Salander, Hannele Fredriksson ja Maija Ijäs. Lisäksi työssä on käytetty muita AFRYn asiantuntijoita.

Hankkeen rahoitti Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto.

Tiivistelmä:

Investointisuunnitelma on vesihuoltolaitoksille tärkeä työkalu, jotta omaisuutta voidaan hallita kestävästi ja tehokkaasti. Sen avulla voidaan arvioida taloudellisia resursseja, kohdentaa niitä oikeisiin hankkeisiin, priorisoida ja sovittaa yhteen eri toimintoja sekä varmistaa toimintavarmuus ja toiminnan laatu. Investointisuunnitelma on pitkän tähtäimen ohjenuora, joka tukee päätöksentekoa ja auttaa ennakoimaan maksukehitystä.  Suomen vesihuollossa on suuri investointitarve lähivuosikymmeninä, sillä iso osa vesihuolto-omaisuudesta tulee käyttöikänsä päähän ja investointitarve kasvaa merkittävästi nykyisestä. Työssä laadittiin ohje ja malli, jonka avulla vesihuoltolaitokset voivat laatia pitkän aikavälin investointisuunnitelmia. Siinä otetaan huomioon laitosten erilaiset lähtötilanteet, resurssit ja toiminnan painopisteet. Ohje kattaa kaiken vesihuolto-omaisuuden ja esittää hyviä käytäntöjä investointisuunnittelun prosessista, lopputuloksesta ja päivittämisestä. Ohjeen tarkoituksena on auttaa vesihuoltolaitoksia kohdistamaan investoinnit oikea-aikaisesti ja perustellusti. Pitkän aikavälin investointisuunnitelmien laadinta edistää kustannustehokasta, laadukasta ja toimintavarmaa vesihuoltoa. Hanke edistää Vesilaitosyhdistyksen strategian tavoitetta ”Toimintaedellytykset on turvattu”. Hankkeen rahoitti Vesilaitosten kehittämisrahasto. 

Jaa sivu:

Tulosta