Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Finlands Vattenverksförening rf

Vattenverksföreningen (VVY) grundades 1956 som en branschorganisation för vatten- och avloppsverk. VVY har cirka 300 vatten- och avloppsverk som medlemmar. Deras verksamhet täcker över 90 % av Finlands vattentjänster. VVY har också över 160 företag som samarbetsmedlemmar.

 

Intressebevakning

Staten styr vattentjänsterna genom lagstiftning, bestämmelser, finansiering och forskning. VVY:s uppgift är att påverka statsmakten så att dess åtgärder stöder en ekonomisk och ändamålsenlig verksamhet gällande vattentjänsterna. VVY verkar också som kontor för Vattentjänstpoolen. För att utveckla EU- regler VVY verkar aktivt inom EurEau, som är ett gemensamt organ för de nationella vatten- och avloppsverksföreningarna.

Utveckling

VVY producerar olika direktiv och rekommendationer samt olika tekniska och administrativa publikationer för sina medlemmar. Genom VVY:s nyckeltalsystem kan medlemsverken samla och sätta användbara parametrar för sitt utvecklingsarbete. Vattentjänstfonden stöder utvecklingsprojekt som är nödvändiga för vatten- och avloppsverken.

Skolning

VVY befrämjar sina medlemmars kompetens och färdigheter genom att erbjuda mångsidig utbildning, ordna kurser och vattentjänstdagar. VVY är den största arrangören av korta kurser inom vattentjänstbranschen i vårt land. VVY arrangerar riksomfattande vattentjänstdagar varje år i maj eller juni och dessutom regionala vattentjänstdagar. Vartannat år organiserar VVY Yhdyskuntatekniikka –utställningen tillsammans med fyra andra organisationer.

Medlemstjänster

Tjänsterna avsedda för de egentliga medlemmarna innefattar rådgivning per telefon och elektronisk post samt skriftliga utlåtanden. Andra medlemstjänster är infobladet för medlemmarna som sänds varje månad, medlemsbrev och Vesitalous- tidningen. Dessutom delas så gott som alla VVY:s publikationer ut åt medlemmarna i ett exemplar.

Mera information:

Riku Vahala
riku.vahala(at)vvy.fi
tel. +358 9 8689 0122

Vattenverksföreningen (VVY)

Banmästargatan 7 B

FIN-00520 Helsinki
Finland
Telefon +358 9 8689 010
E-post vvy(at)vvy.fi

Personal

Riku Vahala
Verkställande direktör
allmänna ledning, intressebevakning, utveckling, internationell verksamhet
+358 9 8689 0122, riku.vahala(at)vvy.fi

Mika Rontu
Vice VD
experttjänster beträffande rörnät och verk, direktör av YT-utställningen
+358 9 8689 0114, mika.rontu(at)vvy.fi

Heli Tappola
Sekreterare
kontorsekreterare, medlemsregister
+358 9 8689 0110, heli.tappolavy(a)vvy.fi

Katri Henttonen
Utbildningschef
planering och genomförande av utbildning och kurser
+358 9 8689 0124, katri.henttonen(at)vvy.fi

Eeva Hörkkö
Kommunikationansvarig
information och media
+358 9 8689 0123, eeva.horkko(at)vvy.fi

Joonas Jännäri
Jurist, ansvarig för juridiska frågor
experttjänster beträffande ekonomi, management, administration och juridiska frågor vid vattentjänstverken
+358 9 8689 0115, joonas.jannari(at)vvy.fi

Anneli Kurppa
Ekonomisekreterare
bokföring, fakturor, löner och arvoden
+358 9 8689 0117, anneli.kurppaa(at)vvy.fi

Minna Laurila
Utbildningsplanerare
planering och genomförande av utbildning och kurser, anmälan till kurser
+358 9 8689 0112, minna.laurila(at)vvy.fi

Riina Liikanen
Vattentjänstingenjör
experttjänster beträffande dricksvattenkvalitet, forskning, utveckling
+358 9 8689 0113, riina.liikanen(at)vvy.fi

Saijariina Toivikko
Vattentjänstingenjör
experttjänsten beträffande dagvatten, avloppsvatten och slamfrågor, utveckling och forskning
+358 9 8689 0121,saijariina.toivikko(a)vvy.fi


More informtion about Infratech exhibition: https://yhdyskuntatekniikka.fi/en

Jaa sivu:

Tulosta