Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltolaitosten välisten sopimusten mallit

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Vesihuoltolaitosten välisiä mallisopimuksia käsittelevä julkaisu on päivitetty. Julkaisu tukee laitosten välistä yhteistyötä ja kannustaa työskentelemään yhdessä.

Julkaisu ”Vesihuoltolaitosten välisten sopimusten mallit selityksin” laadittiin alun perin Vesilaitosyhdistyksen hallinto- ja talousneuvostossa vuosina 2005–2007, ja se otettiin käyttöön vuonna 2008. Julkaisun taustalla oli jo vuonna 1987 Kunnallisen vesihuollon neuvottelukunnan julkaisema ”Vesi- ja viemärilaitosten väliset sopimukset”. Nämä julkaisut ovat osin vanhentuneita, joten Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on antanut rahoituksen nyt toteutettuun mallien uudistamiseen ja päivittämiseen. Hanke on toteutettu VVY:n hallinto- ja talousryhmän jäsenistä koostuneen ohjausryhmän ohjauksessa.

Sopimusmallit käsittelevät talousvesihuollon ja jätevesihuollon yhteistyötä. Lisäksi uutena osana julkaisuun on lisätty malli sopimuksesta yhteistyön tekemiseen vesihuollon häiriötilanteissa. Sopimusten tavoitteena on auttaa ja kannustaa vesihuoltolaitoksia tekemään yhteistyötä.  Sopimusmallit on päivitetty sekä sisällöltään että kieliasultaan vastaamaan nykypäivän lainsäädäntöä, käytäntöjä ja tarpeita. Kuten aiemmissa oppaissa, julkaisussa keskitytään pääosin sopimusoikeudellisiin kysymyksiin. Sen tarkoituksena ei ole korvata esimerkiksi VVY:n teollisuusjätevesiopasta eikä varautumista koskevia oppaita. Oppaassa ei anneta esimerkiksi suosituksia veden tai jäteveden käsittelytavoista tai pitoisuuksista.

Julkaisussa on kaksi osaa. Osassa 1A on sopimusmalli talousvesihuollon yhteistyöhön (aikaisemmin sopimus vesijohdon rakentamisesta ja veden toimittamisesta). Osassa 1B on sopimusmalli jätevesihuollon yhteistyöhön (aikaisemmin sopimus jätevesien johtamisesta ja käsittelystä). Osat sisältävät sekä itse mallisopimuksen että sopimusehtojen selitykset, joissa tuodaan esiin taustatietoja sovittavasta asiasta sekä huomioon otettavista asioista. Osissa on pyritty kattavasti tuomaan esiin eri mahdollisuudet talous- ja jätevesihuollon yhteistyölle, mm. varavesiyhteydet ja niiden ylläpito. Lisäksi on kiinnitetty huomiota mm. vastuurajojen ja vastuunjaon selkeyteen.

Osassa 2, joka on uusi, esitetään sopimusmalli yhteistyölle vesihuollon häiriötilanteissa. Malli koostuu pääsopimuksesta ja liitteistä, joissa kuvataan yksityiskohtaisemmin yhteistyöhön valitut osa-alueet, kuten varavoimakalusto tai henkilöstön käyttö. Mallisopimus on pyritty pitämään riittävän kevyenä ja yksinkertaisena, jotta se havainnollistaisi riskienhallintaan kuuluvia osatekijöitä ja kannustaisi yhteistyöhön pienellä kynnyksellä. Laadittavan sopimuksen tavoitteena on selkeyttää sekä häiriötilanteisiin varautumista että niissä toimimisen vastuu- ja kustannusjakoa jo ennakoidusti.

Kaikissa sopimusmalleissa on lähtökohtana sopimusmallien käyttämisen vapaaehtoisuus, sopimuksen säännönmukainen tarkistaminen sekä tarvittaessa sopimuksen täydentäminen tai päivittäminen sopijapuolten, lainsäädännön tai muiden olosuhteiden muuttuessa.

Vesilaitosyhdistyksen varsinaiset jäsenet saavat sopimusten mallit Word-muodossa jäsensivuilta (extranet).
Ohje kertakirjautumiseen: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/ohjeet-vvy-n-jasensivun-ja-verkkokaupan-kirjautumiseen/

Jäsensivuilla yläpalkista valitaan kohta: Julkaisut. Seuraavaksi valitaan kohta: Hallinto & talous. Tämän jälkeen aukeavassa näkymässä on listaus julkaisuista, josta löytyy myös "Vesihuoltolaitosten välisten sopimusten mallit".

Julkaistu
2023

Jaa sivu:

Tulosta