facebook twitter

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot, pdf ja word

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Yleisten toimitusehtojen malli laadittiin ensimmäistä kertaa vuonna 2001. Kun vesihuoltolaki (119/2001) tuli voimaan, vesihuoltolaitosten yleiset määräykset korvattiin vähitellen yleisillä toimitusehdoilla. 

Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014.  Yleisten toimitusehtojen malli päivitettiin Vesilaitosyhdistyksen hallinto- ja talousryhmässä vastaamaan vesihuoltolainsäädännön muutoksia.  Samassa yhteydessä päivitettiin liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehtojen malli, joka julkaistaan erikseen. Edellä mainittuihin suosituksiin tehtiin samalla muitakin tarpeelliseksi katsottuja tarkistuksia. 

Päivitys toteutettiin yhteistyössä Suomen Kuntaliiton ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa. Vesilaitosyhdistyksen hallitus hyväksyi päivitetyt suositukset vuonna   2015. 

Nämä yleiset toimitusehdot ovat malli, eivät sitova asiakirja. Ne ovat voimassa vesihuoltolaitoksella vasta sitten kun ne on hyväksytty käyttöön laitoksen hallinnossa. Sitä ennen on hyvä tarkistaa, vastaavatko niissä olevat ehdot laitoksen käytäntöjä kaikilta osin ja tehdä tarvittavat muutokset.  Koska liittymis- ja käyttösopimuksen malli ja yleisten toimitusehtojen malli ovat kokonaisuus, on suositeltavaa, että ne otetaan yhtä aikaa käyttöön. Edellä mainitut mallit julkaistaan myös ruotsiksi. 

Niistä asioista, joista säädetään vesihuoltolain 6. luvussa, ei saa kuitenkaan sopimusehdoinkaan poiketa kuluttajan vahingoksi, kun asiakirjoja muokataan. Vesihuoltolain 6. luvussa on säännökset palvelun keskeyttämisestä, virheestä, hinnanalennuksesta ja vahingonkorvauksesta. Lisäksi vesihuoltolain 23 §:ssä säädetään sopimuksen muuttamisesta. 

Kuten ennenkin, kuluttajalla viitataan yleisissä toimitusehdoissa asiakkaaseen, joka on kuluttajansuojalaissa tarkoitettu luonnollinen henkilö.  Asiakkaalla tarkoitetaan kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on ve-sihuoltolaitoksen sopijapuoli. Kuten aiemminkin, yleisten toimitusehtojen mallissa kuluttajaa ja asiakasta koskevat ehdot poikkeavat toisistaan joiltain osin. 

Kokonaisuuteen kuuluu neljä tiedostoa. Samaan pakettiin kuuluu sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen versio pdf- ja  word-muodossa.

Jäsenhinta verkkokauppaan kirjautumalla: Mikäli varsinaiset jäsenet tai yhteistoimintajäsenet keräävät pdf/word-julkaisun ostoskoriin ja tilaavat sen kirjautuneena verkkokauppaan on hinta  varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille 13 €. Muille pdf/word-julkaisun hinta on 22 €. Verkkokauppaan kirjautuminen tehdään Ostoskori-painikkeen viereisestä Kirjaudu-painikkeesta.

Maksuton varsinaisille jäsenille extranet-jäsensivuilla: Kyseinen julkaisu on VVY:n varsinaisille jäsenille maksuton, mikäli he kirjautuvat ensin extranet-jäsensivuille ja  lataavat julkaisun sieltä. Julkaisua ei voi maksutta ladata täältä verkkokaupasta. Extranet-jäsensivuilla on käytössä kertakirjautuminen, jonka löydät kotisivun ylämarginaalista oikealta. Katso kertakirjautumisen ohje: https://bit.ly/2DAj4Ay

Julkaistu
2016

Jaa sivu:

Tulosta