Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltoalan ammatillisen koulutuksen tarveselvitys – osaamisen ja työvoiman turvaaminen

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Tiivistelmä

Maa- ja metsätalousministeriön johtamassa käynnissä olevassa kansallisessa vesihuoltouudistuksessa yhtenä keskeisenä toimenpidealueena on ”Vesihuollon pätevyysvaatimusten ja urapolkujen kehittäminen”, jossa tavoitteena on vahvistaa alan osaamista ja koulutusta kaikilla vesihuollon osa-alueilla ja tehtävätasoilla. Tämä selvitys koskee ammatillisen koulutuksen määrällisiä ja laadullisia tarpeita. Ammatillisen koulutuksen kehittämisellä on vesihuoltoalalle suuri merkitys, sillä yli puolella (noin 60 %) vesihuoltolaitosten henkilöstöstä on ammatillinen koulutus.  
 
Selvityksessä kartoitetaan vesihuoltoalan nykyisiä ja tulevia työvoimatarpeita, alan yleisiä ammatillisia koulutuspolkuja, niiden koulutusmääriä ja vastaavuutta alan tarpeisiin, oppilaitosten ja vesihuoltoalan välistä yhteistyötä, täydennyskoulutustarpeita sekä alan vetovoimaa. Selvityksessä menetelminä on hyödynnetty alan toimijoiden haastatteluita sekä sähköisiä kyselyitä vesihuoltolaitoksille ja vesihuoltolaitosten henkilöstölle. Lisäksi eläköitymistä, henkilöstöä ja alan yleisten tutkintojen määriä on selvitetty pääosin julkisten tilastojen pohjalta. Osana hanketta järjestettiin työpaja, johon kutsuttiin eri organisaatioita edustavia alan toimijoita ja sidosryhmiä. 
 
Alan eläköityminen on voimakasta tulevina vuosina. Vesihuoltoalan ammatillisiin tehtäviin tullaan monilla eri koulutustaustoilla, mutta noin puolet ammatillisesta henkilöstöstä on peräisin neljän ammatillisen perustutkinnon piiristä. Työtyytyväisyys on alalla hyvällä tasolla (pitovoima), mutta muun muassa heikko tietoisuus alasta alentaa sen vetovoimaa.  
 
Kartoituksen pohjalta esitetään suosituksia, joilla tähdätään osaavan työvoiman turvaamiseen tulevaisuudessa. Suositukset koskevat mm. alan koulutusta, alan markkinointia ja viestintää sekä alan toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Hankkeen on rahoittanut Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
 

Julkaistu
2024

Jaa sivu:

Tulosta