Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Verkostotietojen digitaalinen tiedonsiirto

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Verkostotietojen digitaalinen tiedonsiirto

Vesihuoltoalalta on puuttunut ohjeistus sekä avoimiin tekniikoihin pohjautuvat ratkaisut digitaalisen tiedonsiirron toteuttamiseksi eri ohjelmistojen välillä. Valtaosa tiedoista ohjelmistojen ja sovellusten välillä siirtyy manuaalisesti sähköpostien välityksellä tai tietotikuilla aiheuttaen resurssien hukkaamista sekä tietoturvaan liittyviä haasteita.  

Oppaassa Verkostotietojen digitaalinen tiedonsiirto käsitellään edellytyksiä nykyisen toimintaympäristön mukaiselle, verkostotietojen avoimeen rajapintaan pohjautuvalle tiedonsiirrolle ja esitellään uusi ratkaisu. Oppaassa esitellään kansallisella tasolla ensimmäinen versio avoimesta tiedonsiirrosta eri sovellusten ja ohjelmistojen välillä, joita tarvitaan verkostotiedon koostamisessa, päivittämisessä ja ylläpitämisessä. Tavoitteena on ollut avata alalla kehitystyö tietoturvallisemmalle ja tehokkaammalle tiedonsiirrolle, joka myös mahdollistaa läpinäkyvämmän toiminnan verkosto-operoijilla. Työn keskiössä on ollut määritellä avoimen tiedonsiirron periaatteiden mukaisesti kahdensuuntainen tiedonsiirtotapa verkosto-operoijien verkostotietoja kokoavan ohjelmiston ja verkostojen tutkimusohjelmistojen välillä sekä niin ikään määritellä alustavasti geneerinen tiedonsiirron sisältö, jota jatkossa täydennetään toimijoiden yhteistyöllä.  

Opas edustaa askelta kohti organisaatioiden sisäistä ja välistä tiedonsiirron digitalisaatiota. Toimintamallin avulla nykyinen manuaalisiin toimenpiteisiin pohjautuva, osin tietoturvaton ratkaisu voidaan korvata turvallisemmalla, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä edistävällä digitaalisella ratkaisulla.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on hankkeen rahoittaja ja opas on julkaistu VVY:n monistesarjan julkaisussa nro 88.

Tiivistelmä:

Verkostotietojen digitaalinen tiedonsiirto -oppaassa esitellään avointa tiedonsiirtoratkaisua hyödyntävä, ensimmäinen versio digitaalisesta verkostotietojen tiedonsiirrosta eri ohjelmistojen välillä. Hankkeen tavoitteina oli luoda kaksisuun-tainen, avoimeen rajapintaratkaisuun pohjautuva toimintamalli. Toimintamallin avulla nykyinen manuaalisiin toimenpiteisiin pohjautuva, osin tietoturvaton ratkaisu voidaan korvata turvallisemmalla, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä edistävällä digitaalisella ratkaisulla.

Oppaan alussa kuvataan tiiviisti yleisesti tunnistettu nykytila. Tämän jälkeen esitellään nykyteknologiaan pohjautuvan ohjelmistorajapintaratkaisun yleiset periaatteet julkiselle toimijalle sekä digitaalisen turvallisuuden varmistamisen ydinperiaatteet lainsäädännön näkökulmasta. Nämä tukevat organisaatioiden sisäistä kehitystyötä, joka mahdollistaa edelleen organisaatioiden välisen yhteistyön.

Seuraavaksi esitellään ensimmäisen version avoimen tiedonsiirron tietosisältö, joka koostuu sijainti- ja ominaisuustiedoista sekä erilaisista kuntotiedoista. Tietosisällön jälkeen edetään esittelemään avoimeen ratkaisuun perustuva ratkaisu verkostojen tutkimusten tilaamisesta ja vastaanottamisesta eri ohjelmistojen ja sovellusten välillä. Lopuksi esitellään edellytykset rajapinnan ja tietosisällön käyttöönottamiselle sekä tunnistettuja kehittämistarpeita, kuin myös yhteenveto ja johtopäätökset.

Jaa sivu:

Tulosta