Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Kiertotalous vesihuollossa

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Tiivistelmä

Hankkeessa kerättiin tietoa merkittävimmistä kiertotalouden trendeistä ja muutossuunnista sekä määritettiin toimenpiteitä kiertotalouden edistämiseksi vesihuoltoalalla. Toimenpiteille määritettiin mahdollisuuksien mukaan mittarit, joiden avulla voidaan seurata kiertotalouden kehitystä vesihuoltolaitoksilla. 

Kiertotaloustoimenpiteet on jaettu tässä hankkeessa neljään teemakokonaisuuteen: materiaali- ja ravinnekierrot, energiankäyttö, prosessien kehittäminen sekä kiertotalousosaamisen ja -yhteistyön kehittäminen. Teemakokonaisuudet tunnistettiin vahvoiksi vesihuollon kiertotaloutta edistäviksi ja toteuttaviksi osa-alueiksi. Teemakokonaisuuksien läpileikkaavaksi teemaksi määriteltiin digitalisaation hyödyntäminen, erityisesti prosessien kehit-tämisessä. Teemakokonaisuudet toimivat vesihuoltoalan kiertotalousvision (”vesihuoltoala kiertotalouden edelläkävijä vuonna 2030”) toimeenpanon kulmakivinä.

Kaikilla vesihuollon osa-alueilla, vedenhankinnassa ja vedenkäsittelyssä, talousveden johtamisessa, viemäröinnissä sekä jäteveden ja lietteen käsittelyssä, on mahdollista soveltaa kiertotalouden periaatteita, ja siksi kiertotaloudessa nähdään merkittävästi potentiaalia koko vesihuoltosektorille. Samanlaiset kiertotaloustoimenpiteet eivät kuitenkaan sovellu kaikille vesihuoltolaitoksille. Tästä syystä tarvitaan laitoskohtaisia toimenpidesuunnitelmia tai tiekarttoja, joita on hyvä lähteä työstämään tässä hankkeessa esitettyjen taustatietojen ja toimenpiteiden pohjalta. 

Hanketta on rahoittanut Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto.

Julkaistu
2023

Jaa sivu:

Tulosta