Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Hankintalainsäädäntöä uudistettiin  

Uudet julkisia hankintoja koskevat lait tulivat voimaan 1.1.2017. Uudet lait perustuvat EU:n direktiiveihin ja hallituksen esitykseen hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016).

 

 Uusia lakeja sovelletaan hankintoihin, jotka on aloitettu 1.1.2017 jälkeen. Julkisten hankintojen neuvontayksikön tiedotteen 30.12.2016 mukaan aloittaminen lasketaan yleensä hankinnan ilmoittamishetkestä. 


Uudet lait löytyvät esim. HILMA:n kautta tästä linkistä seuraavilla nimillä:  
• Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016), jälj. hankintalaki
• Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016), jälj. erityisalojen hankintalaki 
Lainsäädännön muutoksessa erityisalojen hankintalain soveltamisalaa rajattiin. Se koskee veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi. Se koskee myös jäteveden tai huleveden käsittelyä ja poisjohtamista silloin, kun edellä mainittu toiminta on talousvedestä huolehtivalla hankintayksiköllä. Näin ollen pelkästään viemärilaitostoimintaa harjoittavat laitokset kuuluvat 1.1.2017 alkaen hankintalain soveltamisalaan, mikä tarkoittaa mm. kansallisten kynnysarvojen soveltamista. 


Soveltamisalan muutos lähti liikkeelle vuonna 2014 markkinaoikeuden ratkaisusta, jossa vedottiin erityisalojen hankintadirektiiviin ja ohitettiin kansallinen laki (MAO: 890-891/14).  Muutos tapahtui siitä huolimatta, että yritimme yhdessä jäsenlaitosten ja Kuntaliiton kanssa estää sitä mm. lausunnoissa ja eduskunnan valiokuntakuulemisissa.


Hankintalakien uudistuksessa Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (KKV) tuli hankintoja valvova viranomainen. Sen toimivaltaan kuuluu mm. tutkia toimenpidepyyntöjä sekä puuttua laitto¬miksi katsomiinsa suorahankintoihin. Tämäkin muutosehdotus herätti keskustelua, mutta eniten eduskunnassa keskusteltiin sidosyksikköjä koskevasta sääntelystä, joihin tuli hankintalain puolella tiukennuksia. 

  
Lisäksi hankintalain kansallisiin kynnysarvoihin tuli muutoksia. Voimassa olevat kynnysarvot löytyvät Julkisten hankintojen neuvontayksikön sivuilta linkistä www.hankinnat.fi . Neuvontayksikkö pitää edelleen yllä verkkosivuja ja antaa hankintayksiköille maksutonta neuvontaa sähköpostitse ja puhelimitse.  


Anneli Tiainen 
lakiasiain päällikkö 
Vesilaitosyhdistys 

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta