facebook twitter

Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta julkisti 10.6.2021 mietintönsä kansalaisaloitteesta ”Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi”.

Valiokunnan mietinnön pohjalta kansalaisaloite menee vielä eduskunnan yleisistunnon käsiteltäväksi.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus: ”Eduskunta edellyttää kansalaisaloitteen KAA 2/2020 vp pohjalta, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin sellaisen lainsäädännön valmistelemiseksi, jolla varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa.”

Kyseistä lainsäädäntöä tullaan valmistelemaan lähiaikoina käynnistyvän vesihuoltolainsäädännön uudistamisen yhteydessä.

Alla olevista linkeistä voit lukea aihetta käsitteleviä uutisia.

Jaa sivu:

Tulosta