facebook twitter

Uusi varsinainen jäsen

Varsinaisina jäseninä voivat myös olla kuntien ja /tai vesihuoltolaitosten omistamat vedenhankinnasta tai jätevesien käsittelystä huolehtivat yhteisöt (kuntayhtymät, osakeyhtiöt), jotka toimittavat vettä vesihuoltolaitoksille tai huolehtivat vesihuoltolaitosten jätevesien käsittelystä. Varsinaiset jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen vuosikokouksessa.

Huittisten Puhdistamo Oy
https://www.huittistenpuhdistamo.fi/

Tietoa VVY:n jäsenyydestä.

Jaa sivu:

Tulosta