Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Toimintakertomus 2017

Viime vuoden toimintakertomus on nyt pdf-versiona saatavilla.

Toimintakertomus 2017 postitetaan perinteisenä postina sekä varsinaisille jäsenille että yhteistoimintajäsenille viikolla 17 – 18.

 

Toimintakertomus

 

Toimitusjohtajan katsaus  

     

Vesilaitosyhdistyksen toiminta ja sen kehittäminen jatkuivat vakaasti yhdistyksen strategian linjausten (2016-2020) mukaisesti. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden aikana pyrimme eri tavoin nostamaan vesihuollon näkyvyyttä ja merkitystä yhteiskunnassa.

Vesilaitosyhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa oli 294. Jäsenlaitoksemme kattoivat lähes 90 % maamme vesihuoltopalveluista, joten VVY edustaa hyvin merkittävää osaa Suomen vesihuoltolaitoskentästä. Jäsenkentässä ei tapahtunut vuoden 2017 aikana erityisen isoja muutoksia. Jonkin verran organisointimuutoksia tuli mm. yhtiöittämisten muodossa ja myös monialatoimijoiden muodossa. Yhteistoimintajäseninä olevien yritysten ja oppilaitosten määrä oli vuoden lopussa 168.

VVY tarjosi jäsenlaitoksilleen aikaisempaan tapaan monipuolisesti erilaisia yhteisiä ja laitoskohtaisia jäsenpalveluita. Jäsenistön ja vesihuoltolaitosten edunvalvonta oli keskeisin sekä jäsenpalveluiden ja koulutuksen ohella työmäärältään merkittävin osa-alue toiminnassamme. Vesihuoltolainsäädännön uudistukset ja niiden toimeenpano vaikuttivat edelleen yhdistyksen toimintaan vuoden 2017 aikana. Kansallisen lainsäädännön valmistelun ja edunvalvonnan ohella Euroopan tasoinen edunvalvonta erityisesti EurEau:n piirissä työllisti yhdistystä merkittävästi. Teimme edelleen tiivistä yhteistyötä muiden pohjoismaisten vesihuollon toimialajärjestöjen kanssa.

Vuoden mittaan eri yhteyksissä keskusteltiin vesihuoltolaitosten roolista ja vastuusta Suomen vesihuollon kansainvälistymisen edistämiseksi. Laitoksilla nähdään olevan tärkeä rooli toimia sekä alan kehittämistoiminnan että kansainvälistymisen alustana, tarjoten mm. yrityksille, tutkimuslaitoksille ja oppilaitoksille mahdollisuuksia kehittää samalla omaa toimintaansa. VVY ja Suomen vesifoorumi (FWF) saivat loppuvuodesta 2017 rahoituksen MMM:n sinisen biotalouden ohjelmasta hankkeelle ”Vesihuoltolaitokset kansainvälisen toiminnan partnereiksi”.

Vuonna 2016 järjestetyn ”Vesihuollon tulevaisuuden haasteet” -seminaarin tulosten pohjalta jatkettiin ”Vesihuollon suuntaviivat 2020 -luvulle” -hanketta, jonka raportti valmistui kesällä 2017.  Suuntaviivat työ ja raportti täydensivät erinomaisesti aiemmin valmistunutta VVY:n oman strategian päivitystä.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toiminta on vakiintunut muutama vuosi tehdyn laajentamisen ja uudistamistyön pohjalta. Vuoden 2017 aikana laadittiin kehittämis- ja jäsenpalvelutyön tuloksena useita laitosten käyttöön tarkoitettuja oppaita ja ohjeita. Vesihuoltoalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan samoin kuin koulutuksen tulevaisuuden näkymistä yleisemminkin on kannettu viime aikoina huolta.

VVY:n koulutustoiminta oli myös vuonna 2017 tarjonnaltaan monipuolista eri ammattiryhmille suunnattua täydennyskoulutusta. Koulutustoiminnan kehittämistä jatkettiin vuosille 2014-2018 laaditun kehittämissuunnitelman pohjalta. Vesihuoltolaitosten osaamiskriteerien kehittämishanke jatkui koko vuoden 2017. Valtakunnalliset Vesihuolto 2017 –päivät ja Yhdyskuntatekniikka 2017 -näyttely järjestettiin Jyväskylässä ja niille osallistui runsas joukko vesihuoltoväkeä.

Yhdistyksen oman viestinnän ohella tarjottiin viestinnän tukea jäsenlaitoksille. Uusia viestintäkampanjoita valmisteltiin ja käynnistettiin. Juotava hanavesi -kampanja oli osa Suomi 100 juhlavuoden hankkeita. VVY osallistui ensimmäistä kertaa Porin SuomiAreenalle vesihuoltoaiheisella keskustelutilaisuudella.

Yhdistyksen taloudellinen kokonaistulos oli suunniteltua parempi ja tase on edelleen vakaalla pohjalla. VVY:n koulutusten kysyntä vilkastui vuoden 2017 aikana, minkä vuoksi koulutustoiminnan tulos muodostui pitkästä aikaa jopa hieman ylijäämäiseksi.

Yhteistyö niin jäsenistön kuin sidosryhmien kanssa on sujunut hyvin, mistä esitän parhaimmat kiitokseni. Haluan kiittää erityisesti yhdistyksen eri toimielimissä toimineita jäsenlaitosten edustajia ja toimiston henkilökuntaa aktiivisesta ja tuloksellisesta työstä yhteisten asioidemme kehittämisessä.

Osmo Seppälä
toimitusjohtaja   

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta