facebook twitter

Systemaattisuutta vesihuoltoverkostojen mittaukseen ja dokumentointiin

Vesihuoltolaitoksille sekä palveluita tuottaville yrityksille kuten urakoitsijoille on tehty mittaus- ja dokumentointiohje. Yhtenäistä ohjeistusta tarvitaan, sillä kokonaisvaltainen tiedonhallinta on avainasemassa vesihuollon omaisuudenhallinnan parantamisessa. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoitti hanketta.

Mittaus- ja dokumentointiohje parantaa vesihuoltoverkostoja koskevan ohjeistuksen kattavuutta. Verkostotiedon dokumentoinnin käytännöt ovat olleet hyvin vaihtelevia. Yhtenäiset toimintamallit sujuvoittavat niin vesihuoltolaitosten kuin urakoitsijoiden päivittäistä toimintaa.

Mittaus- ja dokumentointiohje sisältää kuvauksen vesihuoltoverkostoja koskevista tiedoista, niiden merkityksestä ja keruusta. Ohjeessa muun muassa esitellään, miksi hyvin toteutettu tiedonkeruu ja verkostoa koskevat tiedot ovat niin tärkeitä verkosto-omaisuuden hallinnalle. Lisäksi käydään läpi tiedonhallinnan haasteita verkoston elinkaaren eri vaiheissa ja annetaan esimerkkejä vesihuoltolaitoksen tiedonhallinnan ohjeistuksen laatimiseksi.

Ohjeessa esitellään vesihuoltoverkoston elinkaaren kussakin vaiheessa tarvittavia tietoja sekä miten tietoja voidaan käyttää kootusti kunnonhallinnassa ja ennakoivien toimien suunnittelussa.

Verkostotiedoissa on toisinaan puutteita ja virheitä. Ohjeessa esitellään tapoja täydentää tietoja päivittäisen toiminnan osana ja erillisten kampanjoiden avulla.

Ohje sisältää tiivistetyn ohjeistuksen tiedonkeruusta vesihuoltotyömaalla ja on tarkoitettu vesihuoltolaitoksen käytettäväksi oman ohjeistuksen pohjana sekä urakoitsijoiden käyttöön muun ohjeistuksen puuttuessa.

Tiedonkeruu vaatii panostusta, mutta toisaalta myös palkitsee ja tukee verkostoihin liittyvien riskien hallintaa ja helpottaa niin päivittäistä työtä kuin esimerkiksi pitkän aikavälin investointisuunnitelmien laatimista.

Vesihuoltoverkoston mittaus ja dokumentointi, Verkoston elinkaaren hallinnan parantaminen julkaisun voit ladata verkkokaupastamme tästä linkistä.

Jaa sivu:

Tulosta