Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Kansallinen laatujärjestelmä lannoitevalmisteille valmistui

Vapaaehtoinen, kansallinen laatujärjestelmä on valmistunut lannoitevalmisteille, jotka on prosessoitu kierrätysmateriaaleista biokaasutuksella tai kompostoimalla.

Laatujärjestelmän avulla tehostetaan ravinteiden kierrätystä parantamalla kierrätysmateriaaleista tuotettujen lannoitevalmisteiden tunnettuutta, menekkiä ja käyttöturvallisuutta. Laatujärjestelmä on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Laatujärjestelmä on otettavissa käyttöön kaikissa kierrätyslannoitevalmisteita tuottavissa yrityksissä. Järjestelmä on joustava lainsäädännön muutoksille. Järjestelmä on eräiltä osin velvoittavampi kuin säädökset, jotta laatutaso pidetään korkealla.

”Hankkeemme saavuttamiin myönteisiin tuloksiin on vaikuttanut ennen kaikkea se, että mukaan saatiin edelläkävijäyrityksiä, joilla on valmiutta ja kykyä panostaa tuotteiden laadun ja ravinnekierrätyksen kehittämiseen. Samoin varsin ratkaisevaa on ollut sidosryhmien korkea asiantuntemuksen taso. Ensimmäisten Laatulannoite-sertifikaattien saajat julkistetaan 10.3. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n vuosikokouksen yhteydessä”, toteaa hanketta vetänyt laatuprojektipäällikkö Juha Pirkkamaa.

”Hanke on täyttänyt sille asetetut tavoitteet ja se on toteutettu tuloksekkaasti. Positiivisinta ovat saavutetut ensimmäiset laatusertifikaatit. Hanke päättyy, mutta kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä jatkuu Suomen Biokierto ja Biokaasun ylläpitämänä,” toteaa puolestaan hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Ari Kangas Ympäristöministeriöstä.

Ohjeistukseksi laatujärjestelmään liittyville yrityksille on laadittu laatukäsikirja, jonka työstämisessä ovat alan yritykset ja keskeiset sidosryhmätahot olleet asiantuntijoina. Yritysten ja sidosryhmien välille on syntynyt toimiva ja pysyvä yhteistyöverkosto. Konkreettisin myönteinen tulos ovat ensimmäiset Laatulannoite-merkillä sertifioidut kierrätyslannoitevalmisteet yrityksiltä, jotka ovat pilotoineet eli testanneet järjestelmän toimivuuden käytännössä. Suomessa on tällä hetkellä toiminnassa yhteensä vähän yli 60 erityyppistä biokaasulaitosta ja n. 200 kompostilaitosta. Varsinkin biokaasulaitosten määrän odotetaan moninkertaistuvan lähimmän 10 vuoden kuluessa, sillä uusiutuvalla energialla eli biokaasulla on kasvava kysyntä erityisesti liikennepolttoaineena. Biokaasun ohella laitokset tuottavat mädätysjäännöstä lannoitevalmisteiden raaka-aineeksi.

Lannoitevalmisteiden käyttäjiä ovat viljelijät, viherrakentajat ja erilaiset teollisuuden prosessit sekä lähitulevaisuudessa myös metsäalan edustajat. Lannoitevalmisteisiin kuuluvat seuraavat lannoitevalmisteiden tyyppinimiryhmät: lannoitteet, kalkitusaineet, maanparannusaineet, kasvualustat ja mikrobivalmisteet. Kierrätyslannoitevalmisteiden raaka-aineita ovat erilliskerätty biojäte, elintarviketeollisuuden sivuvirrat, lannat, erilaiset biomassat, tuhkat, metsätalouden tuottamat raaka-aineet sekä jätevedenpuhdistamoiden yhdyskuntaliete.

Kehitetyn, pilotoidun ja käyttöön otetun laatujärjestelmän avulla kierrätysravinteiden käyttö lisääntyy ja niitä sisältävien orgaanisten lannoitevalmisteiden käytöllä on vaikutusta maan biologisen aktiivisuuden parantumiseen, maaperän hiilensidonnan tehostumiseen ja humuspitoisuuden kasvuun, sekä eroosioherkkyyden vähentymiseen. Laatujärjestelmän käyttö tuo lisää tarpeellista tietoa päätöksentekijöille lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden ominaisuuksien vaihteluvälistä. Laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille kehitettiin juuri päättyneessä Lara laaturavinnehankkeessa 2.7.2018 – 29.2.2020. Hankkeen toteutti Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (SBB) yhteistyössä Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n kanssa. Hankkeen yhteistyötahoina ohjausryhmään ovat kuuluneet edustajat päärahoittajan, Ympäristöministeriön Raki-ohjelman lisäksi seuraavista tahoista: Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Suomen Ympäristökeskus, Ruokavirasto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, ProAgria Keskusten liitto ja Viherympäristöliitto. Lisäksi edustajat hanketta osarahoittaneista Sitrasta ja 9 alan yrityksestä: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Honkajoki Oy, Kekkilä Oy, LABIO Oy, Lakeuden Etappi Oy, Lammin Puutarhamulta, Mustankorkea Oy, AB Stormossen Oy ja Vehkosuon Komposti Oy. Lisäksi edustajat Gasum Oy:stä ja Biolan Oy:stä, sekä yksi viherrakennus- ja yksi maatalousyrityksen edustaja. Hankkeen valmistelevina työryhminä toimineisiin laatutoimikuntaan ja tutkimustoimikuntaan on kuulunut edustajia em. tahoista.

Lisää tietoa: www.laatulannoite.fi

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta