facebook twitter

HSY saneeraa vaelluskalojen kulkureittinä toimivan hulevesiputken

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY aloittaa hulevesiputken saneerauksen Helsingin Kauppalanpuistossa. Kyseinen hulevesiputki on osa Haaganpuron pääuomaa ja toimii myös uhanalaisen taimenen elinympäristönä. HSY on tilannut kohteeseen uuden erikoisputken, joka mahdollistaa taimenten vaelluksen reitillä.

HSY osallistuu Itämerihaasteeseen ja on sitoutunut edistämään Itämeren vaelluskalojen nousuesteiden poistamista. Taimenten kulku- ja elinolosuhteiden varmistamiseksi saneerausta on suunniteltu yhteistyössä Vaelluskala ry:n, Helsingin kaupungin sekä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.


- Olemme tilanneet kohteeseen erityistä komposiittiputkea, jonka sisäpohja on karhennettu ja johon voidaan jälkikäteen asetella taimenten nousua helpottavia pohjaelementtejä. Lisäksi olemme jo asentaneet valoa läpäiseviä kansia hulevesiverkoston tarkastuskaivoihin, jotta kalat osaisivat etsiytyä valoa kohti ja paremmin suunnistaa putkissa, HSY:n verkostoprojektit-yksikön päällikkö Ilpo Korhonen kertoo.


Myös ELY-keskus parantaa alkuvuodesta Haaganpuron nousukelpoisuutta vaelluskaloille. ELYN:n vastuulla olevalta puron betoniputkiosuudelta poistetaan nousuesteinä olevia teräviä kiviä ja putkeen asennetaan virtausnopeutta alentavia ohjureita kalojen nousua helpottamaan. Betoniputken yläpuolisen osuuden ELY-keskus kunnostaa vuoden 2020 aikana.


Työmaan vaikutukset liikenteeseen ovat vähäiset

 

Kaivutyön vuoksi liittymä Matkamiehentieltä Hämeenlinnanväylälle kavennetaan ja nopeutta rajoitetaan. Hämeenlinnan väylältä etelän suuntaan otetaan yksi kaista työmaakoneiden käyttöön noin 200 metrin matkalla Haagan tuloliittymän kohdalla.
Jalankulku työmaan kohdalla suojataan raskasestein. Pyöräilijät ohjataan kulkemaan kevyenliikenteen väylältä Kylänevantien kautta työmaan kohdalla. Bussipysäkkeihin työmaalla ei ole vaikutusta.


Saneeraustyö kestää noin kaksi kuukautta. Työssä täytyy kuitenkin huomioida, että sijaintinsa takia hulevesiputki on altis sääolosuhteille. Jos sää suosii ja kaikki sujuu suunnitellusti, asfaltointi tehdään maaliskuussa ja ennallistavat vihertyöt toukokuun puoliväliin mennessä.
Runsaat sateet voivat viivästyttää ja siirtää saneerausta.


- Saneerausta ei voi tehdä taimenten vaellusaikana, joten pahimmillaan saneeraus voi siirtyä vuodella, Ilpo Korhonen selvittää.
Urakoitsijana saneerauksessa toimii GRK Infra Oy. Saneerauksen kustannus on 1,55 miljoonaa euroa.


Lisätietoa:
Lue lisää saneeraustyöstä toukokuussa 2019 julkaistusta tiedotteesta HSY:n kotisivuilla: https://www.hsy.fi/fi/tietoa-hsy/uutishuone/2019/Sivut/HSY-saneeraa-vaelluskalojen-kulkureittina-toimivan-hulevesiputken-Helsingin-Haaganpurossa.aspx
www.hsy.fi/hulevesi  www.haaganpuro.fi 

 


Haaganpuron huonokuntoinen "ruttuputki" korvataan uudella erikoisputkella saneeraustyössä. Rakennetussa kaupunkiympäristöissä purot kulkevat osittain hulevesiputkissa. Veden määrä ja virtausnopeus vaihtelevat sateiden ja lumen määrän mukaan. 

Valoa vaelluskaloille. Taimenet suunnistavat hulevesiputkistossa valon perusteella. Vaelluskalat ry:n toiveesta HSY on korvannut valoa läpäisemättömiä kaivonkansia valoa läpäisevillä, jotta kalojen vaellus sujuisi paremmin. 


Normaalisti taimenen poikanen viettää syntymäpurossa tai koskessa kaksi vuotta ennen ensimmäistä vaellustaan. 

Jaa sivu:

Tulosta