Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

HSY:n Pitkäkoskesta Suomen suurin talousvettä tuottava laitos

HSY saneeraa Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta seuraavan viiden vuoden aikana. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 40 miljoonaa euroa. Uudistusten myötä laitoksen vedentuotannon kapasiteetti nousee 30 prosenttia, joten siitä tulee Suomen suurin talousvettä tuottava laitos.

Pääkaupunkiseudun talousvesi tuotetaan Päijänteen järvivedestä Vanhankaupungin ja Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksilla.

Veden korkeasta laadusta ei tingitä

Mittavassa saneeraushankkeessa uusitaan prosessinosia, poistetaan tuotannollisia pullonkauloja, korvataan ikääntyneet laitteet ja menetelmät uusilla sekä mahdollisuuksien mukaan nykyistä energia- ja ympäristötehokkaammilla ratkaisuilla.

- Saneerauksilla huolehdimme vesihuollon toimintavarmuudesta turvaamalla vedentuotannon kapasiteetin pääkaupunkiseudun vedenkäyttäjille myös pitkälle tulevaisuuteen, kertoo osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto. Ratkaisussa on huomioitu myös korkeat laatuvaatimukset puhdistetulle vedelle ja tuotannon resurssitehokkuuden parantaminen, hän jatkaa.

Uudistusten myötä Pitkäkosken vedentuotantokapasiteetti nousee nykyisestä 7000 kuutiometristä noin 9000 kuutiometriin tunnissa. Pitkäkoskesta tulee Suomen suurin vedenpuhdistuslaitos huolehtien Vanhankaupungin ohella yli miljoonan asukkaan vedensaannista. 9000 m3/h vastaa noin 60 000 hengen vuorokautista vedenkulutusta.

Pitkäkosken saneerauksen aikana vedensaanti turvataan nostamalla Vanhankaupungin tuotantoa väliaikaisesti. HSY:n vedenpuhdistuslaitoksissa tuotetaan talousvettä noin 260 000 kuutiota päivässä. Tällä vesimäärällä voitaisiin täyttää eduskuntatalo yli kahteen kertaan joka päivä.


Saneeraus alkaa aktiivihiilisuodatuksesta

Saneeraus tehdään neljässä vaiheessa. Ensimmäiseksi uusitaan aktiivihiilisuodatus ja UV-desinfiointi. Vuosina 2022-2025 ovat vuorossa otsonointi, sekä saostus-, selkeytys- ja hiekkasuodatus kahdessa vaiheessa.

Aktiivihiilisuodatuksen saneerauksen yhteydessä poistetaan tuotantoa rajoittavia pullonkauloja, uusitaan laitetekniikkaa sekä tehostetaan vedenkäsittelyprosessia uusimalla aktiivihiilisuodatuksen jälkeinen UV-desinfiointi nykyistä tehokkaammaksi. Urakka käynnistyi viime vuoden lokakuussa kestäen noin vuoden lokakuuhun 2021 asti.

Vuonna 1998 käyttöön otetulla aktiivihiilisuodatuksella poistetaan vedestä sellaista orgaanista ainesta, joka voi toimia ravintona vesijohtoverkoston mikrobeille. Aktiivihiilisuodatuksen ja UV-desinfioinnin jälkeen veteen annostellaan vielä pieni määrä klooriamiinia varmistamaan talousveden laatu kaikkialla pitkässä vesijohtoverkostossa.

Aktiivihiililaitoksen käyttökatkon aikana pieniä muutoksia veden laadussa

Osa saneeraustöistä vaatii aktiivihiililaitoksen pysäyttämisen. Nämä toimenpiteet tehdään puolessa vuodessa toukokuusta lokakuuhun 2021. Tuolloin muutetaan vedenkäsittelyprosessia tilapäisesti valvovan ympäristöterveysviranomaisen luvalla.

Aktiivihiililaitoksen pysäytyksen aikana talousvesi täyttää edelleen kaikki sille asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Verkostoveden orgaanisen aineen koostumus ja määrä muuttuu jonkin verran, jonka takia verkostoveden klooripitoisuus nostetaan nykyiseltä tasolta 0,4-0,5 mg/l tasolle 0,6 mg/l. Lisäksi rautapitoisuus voi olla ajoittain normaalia korkeampi. Veden laatua seurataan tehostetusti käyttökatkon aikana.
HSY tiedottaa lisää saneerauksen etenemisestä ja veden laadusta verkkosivuillaan.


FAKTALAATIKKO:
•    Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos on otettu käyttöön vuonna 1959, jonka jälkeen sitä on laajennettu ja saneerattu monesti. Laitoksen alavesisäiliötilavuus kasvoi vuonna 2013 käyttöönotetulla uudella säiliöllä. Sen yhteyteen rakennettiin aurinkovoimala, joka on ollut käytössä vuodesta 2018. Korkeapainepumppaamo, jolla vesi pumpataan vesijohtoverkostoon, uusittiin vuonna 2015.
•    Laitoksista iäkkäämmän Vanhankaupungin kapasiteettia nostanut saneeraus valmistui vuonna 2016. Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen tuotantokapasiteetti on noin 8000 m3/h.
•    Lue lisää vedenpuhdistusprosessista HSY:n verkkopalvelusta: https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vedenpuhdistusprosessi/

Yhteyshenkilöt Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto, puh. 050 405 3074 
yksikönpäällikkö Heli Härkki, puh. 040 519 7008

Uudistusten myötä Pitkäkosken vedentuotantokapasiteetti nousee nykyisestä 7000 kuutiometristä noin 9000 kuutiometriin tunnissa. Pitkäkoskesta tulee Suomen suurin vedenpuhdistuslaitos huolehtien Vanhankaupungin ohella yli miljoonan asukkaan vedensaannista. (kuva: HSY)

Jaa sivu:

Tulosta