Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Haitta-aineiden poisto suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla

FCG Finnish Consulting Group on käynnistänyt yhdessä kuuden vesihuoltolaitoksen kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää haitta-aineiden poiston toteutettavuutta ja vaikutuksia suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla. Hankkeen päätavoitteena on saada tietoa uusien prosessiyksiköiden soveltuvuudesta, käytännön toteutettavuudesta, elinkaarikustannuksista ja hiilijalanjäljestä Suomen olosuhteissa. Hanke on saanut rahoitusta Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta.

Hankkeen yksi taustavaikuttimista on EU:n yhdyskuntajätevesidirektiiviehdotus (2022/0345), jossa mainitaan haitta-aineiden poistovelvote. Mikäli direktiiviehdotus hyväksytään sellaisenaan, tulisi yli 100 000 asukasvastineluvun jätevedenpuhdistamoilla poistaa 80 % listatuista haitta-aineista vuoteen 2035 mennessä. Mainitut haitta-aineet sisältävät pääasiassa lääkeaineita, mutta mukana on lisäksi korroosionestoaineita. Tällä hetkellä kyseisiä yhdisteitä ei tarvitse poistaa tai seurata jätevedestä Suomessa, joten lainsäädäntöön on odotettavissa muutoksia.

Hankkeen selvitykseen tullaan sisällyttämään kuusi erilaista puhdistamoa, jotta saadaan nykyistä parempi yleiskuva haitta-aineiden poiston mahdollisuuksista ja haasteista. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten muut direktiiviesityksen vaatimukset vaikuttavat haitta-aineiden poiston käytännön toteutusmahdollisuuksiin. Hankkeen tuotoksiin sisältyvät selonteko sopivan haitta-aineprosessin valinnasta kunkin kohdepuhdistamon erityispiirteet huomioiden, valittujen käsittelyprosessien mitoitus ja kustannusarviot eri kohteille, käytönaikaisen hiilijalanjäljen laskenta eri kohteille haitta-aineiden poistoprosessin osalta sekä yhteenveto ja suositukset.

Hanke on saanut rahoitusta Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta sekä useilta vesihuoltolaitoksilta, mukaan lukien Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Kouvolan Vesi Oy, Oulun Vesi, Riihimäen Vesi, Seinäjoen Vesi ja Turun seudun puhdistamo Oy.

Hanke hyödyntää FCG Finnish Consulting Groupin vahvaa kokemusta vesihuollon laitos- ja prosessisuunnittelusta. Lisäksi FCG:llä on ajantasainen ymmärrys haitta-aineiden poistotekniikoista ja toteutuksesta muualla Euroopassa, erityisesti Sveitsissä ja Saksassa. FCG:llä on vankkaa osaamista myös vesilaitosten hiilijalanjäljen arvioinnista.

 

Yhteyshenkilöt

Henri Haimi, Henri.Haimi@fcg.fi, 044 704 6298

Katriina Rajala, Katriina.Rajala@fcg.fi

Jaa sivu:

Tulosta