facebook twitter

EurEaun vaalien tulokset

Euroopan vesilaitosyhdistysten yhteisjärjestö EurEau valitsi tohtori Claudia Castell-Exnerin puheenjohtajakseen uudelleen seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. VVY:n vesiasiain päällikkö TkT Riina Liikanen jakaa espanjalaisen kollegansa kanssa EurEaun juomavesikomitean puheenjohtajuuden.

Claudia Castell-Exner tulee saksalaisesta DVGW-yhdistyksestä (https://www.dvgw.de/english-pages/), jossa hän johtaa vesihuolto-, laatu- ja käyttötiimiä sekä toimii Euroopan vesipolitiikan johtajana.

"On ollut kunnia johtaa Euroopan vesihuoltopolitiikkaa kahden viimeisen tapahtumarikkaan vuoden aikana, ja odotan innolla tämän työn jatkamista. Uuden juomavesidirektiivin ansioista olemme nähneet ensimmäistä kertaa kaikkien sidosryhmien [koko vedentuotantoketjun] osallistumisen kuluttajien turvallisen juomaveden tarjoamiseen, aina raakavedenotosta kuluttajan hanaan asti, ja pyrimme parantamaan kuluttajien ja ympäristön suojelua tulevilla jätevesisääntelyn [Yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamisen] tarkistuksilla tietäen, että lähtökohtana on oltava kunnianhimoisia toimenpiteitä haittojen torjumiseksi niiden syntylähteillä.”

”Veden ja sen palveluiden arvolla on edelleen tärkeä rooli yhteiskunnassamme. Nämä seuraavat vuodet ovat ratkaisevan tärkeitä, kun EU jatkaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman strategioita, jotka lupaavat torjua ympäristön saastumista ja luoda vihreän tulevaisuuden. Kehotamme Euroopan komissiota asettamaan veden etusijalle aloitteidensa keskiöön, koska haluamme sinistä tulevaisuutta. "

Claudialla on 30 vuoden kokemus työskentelystä vesialalla sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Hänen prioriteetteihinsa tulevina vuosina kuuluu mm. vesihuoltopalvelujen tulevaisuuden muokkaaminen laajentamalla EurEaun ulottuvuutta sekä Euroopan että kansainvälisellä tasolla.

EurEau valitsi myös uudet komiteoiden puheenjohtajat ja työvaliokunnan 28.5. pidetyssä online-kokouksessa.

EurEau-vaalien, jossa sen jäsenorganisaatioiden viralliset edustajat äänestivät, tulokset ovat seuraavat:

  • Claudia Castell-Exner - Germany (BDEW and DVGW) – EurEau President
  • Riina Liikanen (Finland (FIWA)) ja Miquel Paraira (Spain (AEAS)) ) –   (EurEaun juomavesikomitean yhteispuheenjohtajuus)
  • Michaël Bentvelsen (The Netherlands (Unie van Watterschappen and Vewin)) and Sarah Gillman (United Kingdom (Water UK)) –  (EurEaun jätevesikomitean yhteispuheenjohtajuus)
  • Denis Bonvillain (France (FP2E)) and Gari Villa‐Landa Sokolova (Spain (AEAS)) (EurEaun lainsäädäntö- ja talouskomitean yhteispuheenjohtajuus).


EurEaun työvaliokunnan (Executive Committeen) kokoonpanoon valittiin seuraavat jäsenet: Alain Gillis (rahastonhoitaja) (Belgaqua, Belgia), Luigi del Giacco (Utilitalia, Italia), Klara Ramm (IGWP, Puola), Mircea Valentin Macri (ARA, Romania), Iztok Rozman (CCIS) -CPU, Slovenia), Mariano Blanco Orozco (AEAS, Espanja) Pär Dalhielm (Svenskt Vatten, Ruotsi) ja Stuart Colville (Water UK, Iso-Britannia).


Uudet tehtävät alkavat 1. heinäkuuta 2021.

Alkuperäinen uutinen EurEaun sivuilla: https://www.eureau.org/resources/news/549-eureau-elects

Lue lisää EurEaun toimintaan liittyen:

Vesilaitosyhdistys toimii aktiivisesti EU-, EFTA- ja ETA-maiden vesihuoltolaitosjärjestöjen yhteisjärjestössä, EurEaussa. EurEaun tehtävänä on vaikuttaa yhteiseurooppalaisen säännöstön, mm. direktiivien kehittämiseen. Päätöksenteossaan EurEau pyrkii konsensukseen ja kaikilla jäsenmailla on päätöksenteossa yksi ääni. Lue lisää: https://www.vvy.fi/vesilaitosyhdistys/kansainvalinen-yhteistyo/

Vesilaitosyhdistys VVY osallistuu aktiivisesti vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiin vaikuttavien asioiden valmisteluun sekä EU:ssa että Suomessa. EU-tason edunvalvontatyö EurEaun puitteissa on tullut jatkuvasti tärkeämmäksi. Lue lisää: https://www.vvy.fi/vesilaitosyhdistys/edunvalvontatyo/

Jaa sivu:

Tulosta