Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Päätösmalli lietteenkäsittelymenetelmän valintaan

Diplomityössä päätösmallia testattiin kolmessa eri casekohteessa: Helsingin Viikinmäen, Mikkelin Kenkäveronniemen ja Porvoon Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamoissa.

Lietteenkäsittelymenetelmän valinta on päätös, jolla on monimuotoisia ympäristöllisiä, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Päätöksentekoa varten työssä tunnistettiin olennaiset päätöskriteerit keskustelemalla hankkeessa mukana olleiden asiantuntijoiden kanssa ja haastattelemalla heitä. Lopullinen
päätösmalli on hierarkkinen arvopuu, joka sisältää seuraavat päätöskriteerit: ”Kysyntä”, ”Hyödykkeet”, ”Lopputuotteen haitalliset komponentit”, ”Päästöt”, ”Nettokustannukset”, ”Välittömät haitat” ja ”Prosessin varmuus”. Nämä jakaantuvat vielä erikseen alikriteereihin. Kriteereille voidaan antaa painokerroin, joka ilmaisee kriteerin tärkeyttä suhteessa muihin saman tason kriteereihin. Päätösmallin tuloksena saadaan jokaiselle tarkasteltavalle lietteenkäsittelymenetelmälle pistemäärä, joka ilmaisee sen paremmuutta verrattuna muihin vaihtoehtoihin. 

Päätösmallia testattiin kolmessa (3) eri casekohteessa: Helsingin Viikinmäen, Mikkelin Kenkäveronniemen ja Porvoon Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamoissa. Testauksen perusteella arvopuumallin todettiin toimivan hyvin alustavana päätöksentekomenetelmänä lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa. Päätösmallin edellyttämissä lähtötiedoissa todettiin kuitenkin useita epävarmuuksia ja tiedonpuutteita. Lisäksi kaikkia olennaisia päätöskriteerejä ei saatu diplomityön puitteissa sisällytettyä arvopuuhun. Näitä olivat muun muassa lietteen lannoitekäytön tuottamat hyvitykset ja käsittelymenetelmien vaikutus ravinteiden käyttökelpoisuuteen ja orgaanisen aineen laatuun.

Diplomityön kirjallisuusosa keskittyy puhdistamolietteen sisältämiin resursseihin ja haitallisiin komponentteihin, näiden käyttäytymiseen erilaisissa käsittelymenetelmissä ja maaperässä ja merkitykseen lietteen hyötykäyttömahdollisuuksien kannalta.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoitti hanketta 5.000 €:lla

Diplomityön tiedot ja linkki työhön:
Yliopisto: Aalto-yliopisto

Tekijä: Ville Turunen
Työn nimi: Lietteenkäsittelymenetelmän vaikutus lietteen hyötykäyttömahdollisuuksiin ja valinta arvopuuanalyysin avulla
Päivämäärä: 28.11.2016 
Sivumäärä: 119+ 28 
Kieli: suomi

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta