Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Ajantasaisempaa tietoa sekaviemäröidyn alueen ylivuodoista

HSY kertoo tiedotteessaan hankkeesta, jossa kehitettiin sekaviemäreiden ylivuotolaskentaa jälkikäteen tehtävästä laskennasta kohti reaaliaikaista tietoa. Tulevaisuudessa tavoitteena on tiedottaa ylivuodoista nykyistä nopeammin ja jopa ennakoida niitä sääennusteiden perusteella, jolloin ylivuoto voitaisiin joissakin tilanteissa jopa estää.

Helsingin sekaviemäröidyllä alueella on tehty jäteveden ylivuotolaskennat neljännesvuosittain jälkikäteen. Nämä voidaan jatkossa korvata online-laskennalla, joka nopeuttaa ylivuodoista raportointia ja säästää myös työaikaa. Lisäksi ajantasainen laskenta kohdentaa sekä ylivuotolaskennan tarkastamista että näytteenottoa täsmällisemmin oikeisiin kohteisiin.  

Jatkokehittämällä seurantaa voitaisiin mahdollisesti kriittisiin ylivuotokohteisiin saada hälytysjärjestelmä, jolloin ylivuodoista pystyttäisiin tiedottamaan välittömästi vesistöjen virkistyskäyttäjille. Lisäksi tulevaisuudessa reaaliaikaisella laskennalla kyettäisiin ennakoimaan ylivuotoja sääennusteiden perusteella. Sen avulla taas pystyttäisiin operoimaan verkostoa, jotta ylivuotoja voitaisiin ainakin vähentää tai jopa estää. 

- Näitä jatkokehitysajatuksia ei toteutettu tässä hankkeessa, mutta ne kertovat siitä tavoitteesta ja mahdollisuuksista, joita reaaliaikainen ylivuotojen seuranta voi tarjota, kertoo kehittämisinsinööri Hanna Riihinen. Parhaillaan vertaamme online-laskennan ja jälkikäteen tehtävän laskennan eroja ja tavoitteena on, että jälkikäteen tehtävät laskennat jäisivät pian historiaan.  

Helsingin keskustan vanhoilla alueilla hulevedet johdetaan kaduilta ja katoilta samaan viemäriin jätevesien kanssa. Kovilla sateilla näissä sekaviemäreissä ei riitä tila kaikelle vedelle ja se voi aiheuttaa hulevedellä laimennetun jäteveden ylivuotoja. Sekaviemäriverkostoa eriytetään erillisiksi viemäreiksi investointihankkeiden avulla, mutta se vie aikaa, joten ylivuodoista ei siis päästä nopeasti eroon. Ajantasaisen tiedon avulla sekaviemäreiden tilanteisiin voitaisiin reagoida nopeammin samaan tapaan kuin jätevedenpumppaamojen ylivuotojen osalta jo tehdään tiedottamalla ja ottamalla tarvittaessa näytteitä vesistöstä. 

ÖVERI-hanke koostui kahdesta osahankkeesta  

SETTI-osahankkeessa kehitettiin sekaviemäriylivuotojen mallinnusta kohti reaaliaikaisuutta ja ennustamista. Tämä mahdollistaa muun muassa tarkemman ylivuototapahtumista tiedottamisen, näytteenoton suunnittelun sekä varoitusjärjestelmien kehittämisen.  

SEULA-osahankkeessa pilotoitiin uusia viemäriverkon vuodonetsintämenetelmiä kaupallisten toimijoiden olemassa olevien tai uusien palvelujen avulla. Vuodonetsintämenetelmät auttavat kohdentamaan investointeja ja kunnossapitotoimia alueille, joissa vaikuttavuus vuotovesimääriin ja sitä kautta ylivuotoihin, on suurin. 

Viemäriverkoston kunto ei aina ole suoraan suhteessa sen ikään. Vanha viemäri voi olla vielä hyvässä kunnossa, kun taas sitä uudempi viemäri on jo saneeraustarpeessa. Kun saneerausresurssit kohdennetaan vuotavimpiin verkostokohtiin, vähennetään silloin tehokkaimmin viemäreihin vuotavan veden kokonaismäärää. Tämä taas vähentää viemäreiden tulvimisen ja jäteveden ylivuotojen todennäköisyyttä. 

ÖVERI-hanke sai rahoitusta ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hanke toteutettiin 1.3.2022-31.10.2023.  

Hankkeen loppuwebinaari pidetään maanantaina 23.10.2023 klo 13.00-14.00. Ilmoittautuminen hankkeen sivulla: ÖVERI-hanke - HSY

Lisätietoja hankkeesta: 

projektipäällikkö, ympäristöasiantuntija Aninka Urho, aninka.urho@hsy.fi

kehittämisinsinööri Hanna Riihinen hanna.riihinen@hsy.fi 

Jaa sivu:

Tulosta