facebook twitter

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja maa-aineslain muuttamisesta

Suomen Vesilaitosyhdistys ry toteaa hallituksen esityksestä eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja maa-aineslain muuttamisesta kunnioittavasti seuraavaa. Suomen Vesilaitosyhdistys ry pitää ehdotuksen sisältöä ja siihen liittyviä täsmennyksiä kannatettavana.

Jaa sivu:

Tulosta