Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta

Sähköverolaissa on edellytetty kestävyyslain mukaista biokaasun kestävyyden osoittamista veroedun saamiseksi, mutta kestävyyslaissa ei ole ollut viittausta sähköverolakiin. Tämä on aiheuttanut ongelman biokaasua yli 1 GWh vuodessa tuottaville mutta lämpöteholtaan alle 2 megawatin toimijoille, jotka eivät ole voineet hakea kestävyyslain mukaista biokaasun kestävyysjärjestelmän hyväksyntää. Ilman lakimuutosta kyseisten toimijoiden verotusluokka olisi 1.1.2024 alken fossiilisen maakaasun veroluokka. Kyseiseen väliluokkaan osuu arviomme mukaan seitsemän jätevedenpuhdistamoa.

Vesilaitosyhdistyksen lausunnon kestävyyslain muutokseen pääset lukemaan tästä. (linkki avaa lausunnon pdf -muotoisena).

Totesimme lausunnossa pitävämme lakimuutosta epäkohdan korjaamiseksi erittäin tärkeänä. Lakimuutoksen tulee varmistaa, että myös lämpöteholtaan alle 2 megawatin laitokset voivat saada kestävyyslain mukaisen kestävyysjärjestelmän hyväksynnän. Tulkintamme mukaan lakimuutoksessa kestävyyslain 2 § lisäys sähköverolaista muuttaa asian ja siirtää myös lämpöteholtaan alle 2 megawatin laitokset kestävyysjärjestelmän hyväksynnän piiriin.

Toimme lisäksi esiin pitävämme kohtuullisena, että koska jätevedenpuhdistamoiden mädätettävä jae on jatkuvasti jätevesilietettä, tarkasteltaisiin kevennettyä kestävyysjärjestelmää esimerkiksi ilmoitusmenettelyn kautta. Laajemmin asiaan liittyvää verotuskokonaisuutta tarkasteltaessa tulisi huomioida jätevedenpuhdistamoiden asema yhteiskunnan kriittisenä toimintona ja täten tulisi jatkossa tarkastella erityisesti omaan käyttöön tuotetun biokaasun verotuksen kokonaisuutta niin, että erityisesti omaa käyttöä ei verotettaisi kohtuuttomasti.

 

Jaa sivu:

Tulosta