facebook twitter

Pienen vesihuoltolaitoksen tarkistuslista haavoittuvuuden arvioimiseksi

Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueensa vesihuollosta kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Laitosten tulee kartoittaa vesihuoltopalvelujensa toimivuutta uhkaavat tekijät, jotta niihin pystytään mahdollisimman hyvin varautumaan etukäteen uhkia poistamalla tai pienentämällä sekä niiden seurausten vaikutuksia lieventämällä.

 

Vesihuollon erityistilanteet ja niihin varautuminen -oppaan (linkki) liitteessä 2 on tarkistuslista pienen vesihuoltolaitoksen haavoittuvuuden arvioimiseksi. Tarkistuslista on alla Excel-tiedostona, joka on helposti vesihuoltolaitosten omiin tarpeisiinsa muokattavissa ja sähköisesti käytettävissä.

 

Tarkistuslista vesihuoltolaitoksen haavoittuvuuden arvioimiseksi (tiedosto)

 

Tarkistuslista on tarkoitettu apuvälineeksi helpottamaan pienen vesihuoltolaitoksen haavoittuvuuden arviointia, mutta sitä voidaan käyttää myös suurempien laitosten haavoittuvuuskartoituksen apuvälineenä. Listaa käytettäessä on huomioitava, että se ei ole kaiken kattava, vaan kunkin laitoksen erityispiirteet tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon arvioinnissa.

Kyllä-vastaus merkitsee, että kyseinen asia on huomioitu. Ei-vastausten kohdalla on selitys-sarakkeessa kerrottu riskin merkityksestä ja sen ehkäisemisestä.

  1. tulee tehdä laitoksen henkilökunnan toimesta tarvittaessa käyttäen asiantuntija-apua. Kartoitus tulee päivittää vuosittain ja aina kun toiminnassa tapahtuu muutoksia.

Dokumentti sisältää laitoksen turvallisuuden kannalta arkaluontoista tietoa, eikä sitä tule päästää asiattomiin käsiin.

Haavoittuvuuskartoitus on riskienhallinnan ensimmäinen vaihe. Tämän uhkien tunnistamisen jälkeen voidaan tehdä riskinarviointi määrittämällä uhkien tapahtumisen todennäköisyys sekä mahdollisten seurausten vakavuus. Riskinarvioinnin avulla saadaan priorisoitua riskit riskienhallintatoimenpiteitä varten.

Jaa sivu:

Tulosta