facebook twitter

Vesihuoltoalan oma kriisiviestintäohje

Tehokas viestintä on kiinteä osa häiriötilanteiden hallintaa. Nokian vesionnettomuus loppuvuodesta 2007 osoitti, että vesihuoltoalan olemassa olevat viestintäohjeet eivät ole riittävän käytännönläheisiä. Lisäksi viestintätilanteita on harjoiteltu vain harvalla vesihuoltolaitoksella. Vesihuoltopooli päätti vesihuoltolaitosten tarpeet huomioivan ohjeistuksen laatimisesta heti Nokian vesiepidemian puhjettua.

Laadittu ohje toimii pohjana vesihuoltolaitoksen omalle kriisiviestintäsuunnitelmalle. Ohje sisältää vesihuoltolaitosten kriisitiedottamisen yleiset toimintaohjeet ja laitosten itse täytettäviä valmiita pohjia tiedottamisen eri asiakirjoiksi ja työvälineiksi. Ohje laadittiin niin, että sitä on helppo soveltaa vesihuoltolaitoksen resurssien mukaan.

Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje (tiedosto)

Anvisningar om krisinformation för vattentjänstverk (tiedosto)

 

Kriisiviestintäohjeen liitteisiin 1-4 ja kriisiviestintäkorttiin voi täyttää laitoksen omia tietoja. Nämä sivut ovat alla erillisinä tiedostoina.

Liite 1: Kriisiviestintäsuunnitelman työlista (tiedosto)

Liite 2: Kriisiviestintäsuunnitelman päivitys- ja harjoitusluettelo (tiedosto)

Liite 3: Tapahtumien dokumentointi (tiedosto)

Liite 4: Tärkeimmät yhteystiedot kriisitilanteen varalle (tiedosto)

 

Bilaga 1: Arbetslista för krisinformationsplan (tiedosto)

Bilaga 2: Uppdaterings- och övningslista för krisinformationsplan (tiedosto)

Bilaga 3: Dokumentation av händelser (tiedosto)

Bilaga 4: Viktigaste kontaktuppgifterna inför eventuell krissituation (tiedosto)

 

Kriisiviestintäkortti (tiedosto)

Krisinformationskort (tiedosto)

 

Yhteystiedoilla täydennetty kriisiviestintäkortti on tarkoitettu jokaisen laitoksen työntekijän mukana kulkevaksi kriisiviestinnän apuvälineeksi.

Jaa sivu:

Tulosta