facebook twitter

Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus, pdf

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

VVY toteutti projektina tilastojen kokoamisen yhdyskuntien puhdistamolietteen käsittelystä ja hyötykäytöstä vuosina 2015 ja 2016. Lietteiden tilastointi tiedetään haasteelliseksi, ja erityisesti lietteen maatalouskäyttö on arvioitu virallisissa tilastoissa todellista pienemmäksi. Tässä selvityksessä kartoitettiin lietteen käsittelylaitokset Suomessa (yhteensä n. 150 kpl), ja selvitettiin lietteen käsittelyketjut suoraan toiminnanharjoittajilta. Lietemäärät ja lietteen hyötykäyttötavat saatiin selvitettyä lähes kaikilta suurilta ja keskisuurilta käsittelylaitoksilta, ja yli 60 % pieniltä laitoksilta.

Tulosten perusteella käsitellyn lietteen kokonaismäärä oli noin 150 000 tonnia kuiva-ainetta vuosina 2015 ja 2016. Yli 2/3 lietteestä mädätettiin. Mädätyksen yleisyys kasvoi vuonna 2016, jolloin noin 73 % lietteestä mädätettiin. Kolmannes kaikesta käsitellystä lietteestä hyödynnettiin maataloudessa vuonna 2015. Osuus kasvoi vuonna 2016, jolloin lietteen maatalouskäyttö oli noin 40 %. Noin 50 % lietteestä hyödynnettiin viherrakentamisessa. Maisemoinnin ja varastoinnin osuudet olivat alle 10 %.

Tulosten kontrasti virallisiin tilastoihin on huomattava. Virallisissa tilastoinneissa lietteen maatalouskäyttö on marginaalinen, mikä perustuu puutteellisen aineiston tulkintaan. Raportin lopussa analysoidaan lietteiden tilastoinnin ongelmia, ja esitetään suosituksia tilastoinnin helpottamiseksi ja kehittämiseksi.

Tämä selvitys on osa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena on selventää yhdyskuntalietteiden käsittelyn nykytilannetta sekä käsittelyn ja hyödyntämisen eri vaihtoehtoja. Hankkeessa pyritään myös vastaamaan yhdyskuntalietteiden käytön turvallisuudesta heränneisiin kysymyksiin. Hanketta rahoittaa Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto.

Voit ladata maksutta julkaisun vuodelta 2019 ja varhaisemmat julkaisut vuosilta 2017 ja 2015.
 

Julkaistu
2017

Jaa sivu:

Tulosta