Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltolaitosten laatujärjestelmän malli, pdf

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Hankkeessa luotiin vesihuoltolaitoksille laatujärjestelmän malli pohjautuen ISO 9001:2015- laatujärjestelmästandardiin. Hankkeen tavoitteena oli tehdä vesihuoltolaitosten laatujärjestelmän luomista helpottava dokumentti ja edistää sen avulla laatujärjestelmän tai ainakin sen osien ja hyvien käytäntöjen käyttöönottoa vesihuoltolaitoksilla. Mallin pohjatiedoksi (osaraportti A) hankkeessa selvitettiin haastattelututkimuksin laatujärjestelmiin jo perehtyneiden yhdeksän vesihuoltolaitoksen kokemuksia, oppeja ja hyviä käytäntöjä laadunhallintaan liittyen. Hankkeen tuloksena luotu malli (osaraportti B liitteineen) on monitasoinen ja sisältää kuvauksen, mitä standardin sisältö ja vaatimukset tarkoittavat vesihuoltolaitoksen näkökulmasta sekä mallidokumentit vesihuoltolaitosten oman laadunhallinnan kehitystyön tueksi.

Vesihuoltolaitokset voivat hyödyntää mallidokumentteja omaan organisaatioonsa sopivien toimintatapojen ja periaatteiden tunnistamiseksi ja laatimiseksi. Julkaisuun sisällytettiin hankkeen työpajoissa saavutettuja keskeisimpiä tuloksia ja työpajojen tehtävänantoja, joita voi hyödyntää vesihuoltolaitosten omien laatujärjestelmien laatimisessa. Tärkeimpiä laatujärjestelmän periaatteita ovat:

- Laatujärjestelmä tulee laatia organisaation omiin tarpeisiin perustuen ja omiin toimintatapoihin nojaten

- Laatujärjestelmä on koko organisaation yhteinen ja edellyttää siten kaikkien osallistumista sen kehittämiseen ja sitoutumista sen mukaisten periaatteiden toteuttamiseen

- Laatujärjestelmä kokoaa jäsennellyksi kokonaisuudeksi yhdessä sovitut toimintatavat ja tekee toiminnasta ja kehittämisestä suunnitelmallisempaa

Hanke toteutettiin yhteistyössä lukuisien vesihuoltolaitosten edustajien (ml. hankkeen asiantuntijaryhmän jäsenet, VVY:n hallinto- ja talousryhmä ja hankkeen aikana haastatellut vesihuoltolaitokset) ja VVY:n kanssa.

Hanketta on rahoittanut Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Julkaistu
2021

Jaa sivu:

Tulosta