facebook twitter

Vesihuoltolaitoksen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus, pdf

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Oppaan on laatinut Jukka Hämäläinen Nettomaster Oy:stä.

Vesihuoltolaitoksen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus on opas, joka on tarkoitettu ensi sijassa yksityisoikeudellisille vesihuoltolaitoksille, kuten yhtiöille ja osuuskunnille ja se koskee lähinnä pien- ja mikrokokoluokkaan kuuluvia vesihuoltolaitoksia. Kirjanpitolaissa (1336/1997) tunnettiin ennen 1.1.2016 jaottelu pieniin ja suuriin. Siitä alkaen yritykset on jaoteltu laissa mikroyrityksiin, pieniin yrityksiin ja suuryrityksiin.

Kirjanpitolain mukaan Mikroyritys on kyseessä, jos sekä päättyneellä että sitä edeltävällä tilikaudella vain yksi kolmesta rajasta ylittyy: 1) liikevaihto 700 000 €, 2) taseen loppusumma 350 000 € ja 3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä (4 b §). Pienyrityksen vastaavat rajat ovat: 1) liikevaihto 12 milj. €, 2) taseen loppusumma 6 milj. € ja 3)   tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä (4a §).  

Opas on laadittu Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston avustuksella.

Julkaistu
2018

Jaa sivu:

Tulosta