Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuollon tilaa, yhteistyötä ja omistajapolitiikkaa koskevan kyselyn tulokset 2022, pdf

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Vesilaitosyhdistys toteutti jäsenistölleen 2022 Webropol-kyselyn, jolla kartoitettiin tietoa vesihuoltolaitosten toiminnan tilasta sekä näkemyksiä omistajapolitiikasta ja vesihuoltolaitosten yhteistyöstä. Kysely koostui 22 kysymyksestä,
joista osa oli monivalinta- ja osa avoimia kysymyksiä. Vastauksia eri vesihuoltolaitoksilta saatiin yhteensä 109. Tässä raportissa esitetään kyselyn tuloksia.

Pääosin vesihuollon tila arvioitiin hyväksi. Parannettavaa nähtiin useimmiten
verkostojen saneerausmäärissä, henkilöresursseissa sekä toiminnan kehittämisessä ja varautumisessa toimintaympäristön muutoksiin. Toiminnan tilaa koskevat vastaukset olivat myönteisempiä isommilla ja muilla kuin taseyksikkömuotoisilla vesihuoltolaitoksilla.

Vesihuoltolaitokset tekevät jo nykyisellään paljon yhteistyötä. Yhteistyössä tunnistettiin useita hyviä kehittämiskohteita, kuten yhteistyösopimukset häiriötilanteiden varalla, yhteiset hankinnat ja palvelujen osto ja myynti. Yhteistyön hidasteeksi todettiin yleisimmin rajalliset henkilöresurssit, mutta myös erilaiset toimintakulttuurit ja -tavat.
Vesihuoltolaitosten resurssien vahvistamisessa ensisijaisena keinona pidettiin vesihuoltolaitosten välisen yhteistyön tiivistämistä. Vesihuoltolaitoksen talouden vahvistamista joko kunnan tuottoja rajoittamalla tai maksuja korottamalla kannatti lähes puolet vastaajista. Noin 40 % vastaajista piti vesihuoltolaitosten
yhdistämistä ylikunnallisiksi organisaatioiksi hyvänä ratkaisuna. Vain 5 % vastasi, että alueellaan vesihuollon resursseja ei tarvitse vahvistaa.

Omistajapolitiikan ei koettu aina tukevan vesihuoltolaitoksen toimintaa. Haasteina tuotiin esiin mm. päättäjien vaihtuminen, taloudelliset ja poliittiset intressit sekä omistajapolitiikan lyhytjänteisyys. 

Julkaistu
2022

Jaa sivu:

Tulosta