Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuollon talouden nykytila ja tulevaisuus, pdf

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Hankkeessa päivitettiin kokonaiskäsitys Suomen vesihuoltolaitosten taloudellisesta tilanteesta ja kehityssuunnista. Selvitys toteutettiin Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston sekä viiden vesihuoltolaitoksen rahoituksella.

Suomen vesihuollon talouden nykytilasta koostetut tulokset osoittavat, että vesihuoltolaitosten taloudellinen tehokkuus on riippuvaista niiden toimintaympäristöstä. Selvityksen tulokset vesihuoltolaitosten tulevaisuuden näkymistä puolestaan osoittavat, että vesihuollossa on tuleville vuosille selkeä taksakorotustarve, jonka tarkka suuruus yksittäiselle vesihuoltolaitokselle on hyvin riippuvainen sen toimintaympäristöstä ja nykyisen hinnoittelun oikeellisuudesta.

Suomalaisen vesihuollon nykytilasta on toteutettu kaksi selvitystä 2000-luvun alussa ja lisäksi vastikään vuonna 2020 on julkaistu selvitys vesihuollon kasvavista investointitarpeista. Tässä selvityksessä tavoitteena oli tuottaa aikaisempien vesihuollon talousanalyysien 2020-luvulle päivitetty katsaus sekä yhdistää päivitettyyn nykytilakuvaan kasvavien investointitarpeiden vaatimus ja luoda näin kuva vesihuollon talouden tulevaisuudesta maksukorotuspaineineen.

Selvityksen ensimmäinen osa tarjoaa kokonaiskäsityksen Suomalaisten vesihuoltolaitosten nykyisestä taloustilanteesta ja tehokkuustunnusluvut vesihuoltolaitosten tehokkuuden vertailemiseksi. Aineiston sisältämä 78 vesihuoltolaitoksen joukko edustaa yli 68 % Suomen vesihuoltolaitosten pumpatusta vedestä ja 40 % verkostopituudesta. Laitosten taloudellista tehokkuutta vertailtiin eri näkökulmista toiminnan kokonaisuudesta kustannusrakenteeseen saakka. Vertailu havainnollistaa sekä saman suuruusluokan ja toimintaympäristön laitosten tehokkuuden vaihtelua että laitoskokoluokkien välistä mittakaavaetua. Tarkastelussa luotu tunnuslukukooste mahdollistaa vesihuoltolaitosten kustannustehokkuuden vertailun saman kokoluokan laitosten välillä.

Selvityksen toisessa vaiheessa muodostettiin kokonaiskäsitys vesihuoltolaitosten tulevaisuudesta 50 skenaarion avulla. Tarkastelun pohjana oli Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 2040 -selvityksessä arvioitu investointitarpeen kasvu, jonka lisäksi skenaarioissa huomioitiin eri laitoskoot, erilaiset asiakasmäärien kehitysnäkymät, ominaisvedenkulutuksen lasku sekä inflaatiokehitys. Taloudellisen mallinnuksen perusteella investointitason aiheuttama taksatason nousu on pienemmillä vesihuoltolaitoksilla 60–70 % ja suuremmilla laitoksilla vähintään noin 30 % vuoden 2020 tasolta vuoteen 2040. Huomioitaessa lisäksi inflaation vaikutus taksataso yli kaksinkertaistuu pienillä laitoksilla ja lähes kaksinkertaistuu suuremmilla laitoksilla. Laitostasolla käytännön korotukset ovat laitoskohtaisia ja riippuvaisia muun muassa laskutusmäärien kehityksestä.

Julkaistu
2022

Jaa sivu:

Tulosta