Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Teollisuusjätevesiopas

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Teollisuusjätevesioppaan tarkoitus on antaa tukea ja ajantasaista tietoa kaikille niille henkilöille, jotka ovat mukana tekemässä päätöksiä teollisuusjätevesien johtamisesta viemäriin ja niiden turvallisesta käsittelystä yhdyskuntien jäteveden puhdistamoilla.

Teollisuusjätevesisopimuksessa otetaan huomioon teollisuusjätevesien erityiset ominaisuudet. Viemäriin johdettavan jäteveden laadulla on vaikutuksia vesihuoltolaitoksen työntekijöiden työturvallisuuteen, viemäriverkon ja puhdistamon laitteistojen kuntoon, puhdistusprosessin toimintaan, lietteen laatuun ja purkuvesistön tilaan. Oppaassa kerrotaan teollisuusjätevesisopimuksen laadinnan eri vaiheista ja asioista, joita sopimusta laadittaessa tulee ottaa huomioon. Teollisuusjätevesisopimusta tehtäessä tulee aina käyttää tapauskohtaista harkintaa paikallisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

Oppaaseen on koottu teollisuusjätevesiä koskeva lainsäädäntö, tietoa laadun rajoituksista, sopimusasiat, taksat, valvonta ja käytännön esimerkkejä toimivista ratkaisuista. Oppaan liitteenä on esimerkkejä vesihuoltolaitoksilla käytössä olevista teollisuusjätevesisopimuksista. Oppaan kappaleessa viisi esitetään käyttöön otettavaksi uusittu korotetun maksu kaava.

Ensimmäinen versio oppaasta julkaistiin vuonna 2011. Tämä on neljäs päivitetty painos.

Viimeisimmät päivitykset:

  • Päivitetyssä julkaisussa lainsäädäntöä koskevien tekstien ajantasaisuus on tarkistettu ja ne on korjattu vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. 
  • Oppaan kappaleiden järjestystä on muokattu. 
  • Linkit on päivitetty ja osin uusittu. 
  • Sopimuksen sisältöä koskevaan kappaleeseen on lisätty sopimuksen siirtoa, riskianalyysia ja vastuun jakoa koskevat osiot sekä tietoa välimiesmenettelyn käytöstä. Vastaavat kohdat löytyvät nyt myös liitteissä olevista esimerkkisopimuksista. 
  • Oppaaseen on lisätty kaavioita havainnollistamaan sopimuksen solmimisen prosessia. 
  • Tietoa haitallisista aineista on päivitetty ja lisätty. 
  • Oppaassa on uusi kappale rikosoikeudellisesta vastuusta sekä uutta tietoa päästöjen jäljittämisestä.
  • Liitteeksi 5 on lisätty esimerkki teollisuusjätevesisopimuksesta, jossa asetettavat raja-arvot ja ehdot sekä korotetun maksut perusteet ovat sopimustekstissä ja riidat ratkaistaan välimiesselvittelyllä. 
  • Lisäksi oppaaseen on tehty joitakin muita pieniä muutoksia tai lisäyksiä.

Vesilaitosyhdistyksen varsinaiset jäsenet voivat ladata oppaan pdf-tiedostona maksutta käyttöönsä Vesilaitosyhdistyksen verkkokaupasta.

Julkaistu
2016

Jaa sivu:

Tulosta