facebook twitter

Pohjavesilaitosten kehittäminen

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Jokainen pohjavesilaitos on yksilö. Tästä syystä myös kehittämisen tarve vaihtelee. Oppaan tarkoituksena on auttaa kehittämishankkeen huolellisessa suunnittelussa.

Oppaassa on esitetty lyhyesti pohjavesilaitoksillemme tyypillisiä ongelmia aina vedenottamisesta käsittelyprosesseihin asti ja antamaan ajatuksia mahdollisista ratkaisuista. Opas sopii laitoksessa käytännön tehtävissä toimivalla henkilöstölle sekä heidän esimiehilleen.

Pohjavesilaitosten kehittäminen oppaan painopiste on veden laatukysymyksissä. Pohjaveden laatuun vaikuttavista seikoista on huomio kohdistettu veden käsittelyyn unohtamatta kuitenkaan hyvän raakaveden ja sen suojelun sekä verkostossa tapahtuvien veden laatumuutosten merkitystä.

Pohjavesilaitosten toiminnan tehostaminen tulee ymmärtää laajempana kuin pelkkänä teknisenä toimenpiteenä. Aktiivisella ja asiantuntevalla laitoksen tilan seurannalla, hoidolla ja ongelmatilanteiden ennakoinnilla on aina keskeinen asema pohjavesilaitosten moitteettomassa toiminnassa.

Julkaistu
1997

Jaa sivu:

Tulosta