Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Pohjaveden suojelu erityisesti vedenhankintaa silmällä pitäen

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Oppaassa kerrotaan Suomen pohjavesiesiintymistä ja annetaan ohjeita ja esimerkkejä siitä, miten pohjavesiä voidaan suojella. Pohjavettä uhkaavat monet vaarat: teollisuuden, maa- ja metsätalouden, liikenteen sekä yhdyskuntien saasteet. Suurimmat uhat aiheutuvat vaarallisia kemikaaleja käyttävistä tehtaista, korjaamoista ja huoltoasemista sekä kaatopaikoista ja viemäreistä.

Maa- ja metsätalouden osalta pohjavesien pilaantumista voivat aiheuttaa väärien lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö. Myös liikennejärjestelmät aiheuttavat haittoja pohjavesiesiintymille. Etenkin teiden kunnossapitoon käytettävän tiesuolan käytön on todettu vaikuttavan pohjavesien laatuun.

Jos pohjavedet saastuvat tai pilaantuvat, seuraukset voivat olla vakavia. Pohjavettä raakavetenään käyttävät vesilaitokset ovat usein rakennettu siten, ettei niissä voida tehdä kovinkaan paljon veden laadun korjaamiseksi, jos jotain odottamatonta tapahtuu. Pohjavesien suojelua voidaan edistää monin eri toimenpitein.

Esimerkiksi maataloudessa oikeiden lannoitusaineiden valinnalla sekä metsälannoituksesta luopumalla vedenottamoiden lähistöllä voidaan pohjavesien laatua vaalia. Myös yhdyskuntien aiheuttamia haittoja voidaan vähentää erilaisilla suojaustoimenpiteillä, kuten vuotavien viemäreiden korjauksilla ja kaatopaikkojen ja muiden saastuneiden maa-alueiden aiheuttamien riskien arvioinnilla ja kunnostamisella.

Julkaistu
1999

Jaa sivu:

Tulosta