Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Kansallinen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille, pdf

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Laaturavinnehankkeessa (LARA) luodaan Suomeen kansallinen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille. Laatujärjestelmän tarkoituksena on edistää ravinteiden kierrätystä parantamalla kierrätyslannoitevalmisteiden tunnettuutta ja laatua. Tämä raportti on laatujärjestelmän laatimista varten tehty taustaselvitys.

Monessa Euroopan maassa on jo pitkään ollut käytössä vapaaehtoinen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille. Raportissa esitellään Saksan, Itävallan, Belgian, Viron ja Ruotsin laatujärjestelmien toiminta, organisaatio ja sertifiointisäännöt. Lisäksi kuvataan lyhyesti myös Ison-Britannian, Alankomaiden, Italian ja Yhdysvaltojen laatujärjestelmät, sekä kansainväliset laatujärjestelmät biohiilelle ja kansallisille laatujärjestelmille (ECN-QAS).

Raportissa esitetään lannoitevalmisteita koskeva lainsäädäntö. Suomen lain-säädäntö asettaa Euroopan mittakaavassa tiukat laatuvaatimukset lannoitevalmisteille. Raportissa kuvataan lainsäädännön asettamat vaatimukset lannoite-valmisteiden laadunvarmistukselle, sekä laadunvarmistuksen nykyiset käytännöt. Lisäksi tarkastellaan vapaaehtoista laadunvarmistusta suomalaisissa yrityksissä.

Raportin lopussa listataan seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon kansallisen laatujärjestelmän suunnittelussa. Olennaisimmat päätettävät seikat ovat laatujärjestelmän organisoinnin ja rahoituksen periaatteet sekä sertifioinnin säännöt. Tuotteille voidaan asettaa laajemmat laatuvaatimukset kuin lainsäädännössä, ja vaatimusten täyttyminen voidaan todentaa ulkoisella auditoinnilla. Laatujärjestelmän etuna on se, että uusimpaan tutkimustietoon pystytään joustavasti reagoimaan asettamalla uusia laatukriteereitä. Laatujärjestelmän etuja ovat myös lisääntynyt sidosryhmäyhteistyö, tiedonvaihto ja toiminnan läpinäkyvyys.

Taustaraportin rahoittivat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja HSY.

Julkaistu
2017

Jaa sivu:

Tulosta