Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Ilmastomuutos ja vesihuolto - varautuminen ja terveysvaikutukset/Suomen Ilmastopaneeli

Ilmastopaneelin rahoittamassa hankkeessa ”Ilmastonmuutos ja vesihuolto: varautuminen ja terveysvaikutukset” (2017 – 2019) pyrittiin muodostamaan kokonaiskuva ilmastonmuutoksen merkityksestä vesihuollolle Suomessa.

ESIPUHE

Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin myös Suomessa säähän ja ilmastoon, esimerkkeinä lämpötilan nouseminen, sateisuuden lisääntyminen, muutokset sään vuodenaikaisvaihtelussa ja äärevien sääilmiöiden yleistyminen. Sään tiedetään vaikuttavan monin tavoin vesihuoltoon. Monet ennustetuista muutoksista voivatkin aiheuttaa ongelmia talousveden valmistuksessa käytettävän raakaveden laadussa tai vedenjakelussa, ja siten lisätä juomaveteen liittyviä terveysriskejä. Suomessa on toistaiseksi kiinnitetty vain vähän huomiota vesihuollon kautta välittyviin ilmastonmuutoksen terveysriskeihin. Ilmastopaneelin rahoittamassa hankkeessa ”Ilmastonmuutos ja vesihuolto: varautuminen ja terveysvaikutukset” (2017 – 2019) pyrittiin muodostamaan kokonaiskuva ilmastonmuutoksen merkityksestä vesihuollolle Suomessa.

Kokonaiskuvan muodostamisessa hyödynnettiin koti- ja ulkomaista kirjallisuutta. Hankkeeseen sisältyi myös vesihuoltolaitoksille suunnattu kyselytutkimus, jonka avulla pyrittiin selvittämään muun muassa sitä, millaisia ongelmia sää aiheuttaa vesihuollolle tällä hetkellä, millaisena ongelmana ilmastonmuutos nähdään, ja miten muutokseen on varauduttu. Lisäksi hankkeessa arvioitiin ekonometrisesti vesihuoltoon liittyvien terveyshaittojen ja toisaalta niihin varautumisen aiheuttamia kustannuksia.

Ilmastonmuutoksen hillintätoimet ovat tärkeä osa ilmastonmuutoksen ja vesihuollon kokonaisuutta ja kustannuksia, mutta niitä ei ole käsitelty tässä raportissa. Muuttuva ilmasto vaikuttaa myös raakaveden saatavuuteen sekä jätevesihuoltoon, mutta jätevesihuolto on rajattu tämän hankkeen ulkopuolelle ja saatavuutta on käsitelty vain kyselyaineistoon liittyen. Hankkeen tuottamat tiedot edistävät osaltaan sopeutumista ilmastonmuutokseen vesisektorilla.

Hanketta koordinoi prof. Timo Lanki (THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Päätutkijana THL:ssä toimi erikoistutkija Päivi Meriläinen, ja tutkimusryhmään kuuluivat johtava tutkija Ilkka Miettinen ja erikoistutkija Tarja Yli-Tuomi. Lisäksi kyselytutkimuksen toteutuksessa mukana olivat tutkija Anna-Maria Hokajärvi ja erikoissuunnittelija Pekka Tiittanen. Hankkeeseen osallistui myös Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), jossa tutkimuksesta vastasi johtava tutkija Marita Laukkanen, ja taloudellisen mallintamisen toteutti erikoistutkija Antti Simola. Sää- ja ilmastonmuutostietojen tuottamisesta ja ilmastoskenaarioiden mallintamisesta vastasivat Ilmatieteenlaitoksella ryhmäpäällikkö Antti Mäkelä sekä tutkijat Hadassa Hovestadt ja Kimmo Ruosteenoja.

Voit tutustua raporttiin siirtymällä Ilmastopaneelin nettisivuille tästä linkistä: https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2019/12/Ilmastonmuutos-ja-vesihuolto_final.pdf

Voit lukea aiheesta kertovan uutisen siirtymällä Ilmastopaneelin nettisivuille tästä linkistä https://www.ilmastopaneeli.fi/tiedotteet/suomen-vesihuollolla-on-hyvat-edellytykset-sopeutua-ilmastonmuutokseen-ennakointia-kuitenkin-tarvitaan/

 

Jaa sivu:

Tulosta