Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan lainsäädännön soveltaminen, Kuvaus hyvistä menettelytavoista

Ympäristöministeriön raportteja 19/2018

Vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan lainsäädännön soveltaminen, Kuvaus hyvistä menettelytavoista

Toimittanut: Ari Kangas

Julkaisusarja: Ympäristöministeriön raportteja 19/2018

Linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4807-1

Ympäristöministeriön julkaisussa annetaan ohjeita mm. haitallisten aineiden tarkkailun ja seurannan järjestämistä varten. Julkaisu toimii ohjeena, hyvien menettelytapojen kuvauksena ja avaa haitallisia aineita koskevia säädöksiä. Ympäristölupavelvollisten toimintojen päästöjen tarkkailuissa on huomioitava kyseiselle toiminnolle relevantit vaarallisten aineiden asetuksen mukaiset aineet. Tarkkailua ohjeistetaan koskien vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksessa (1022/2006) mainittujen aineiden määrittämistä päästöistä sekä pintavesistä ja pohjavesistä.

Julkaisun tavoitteena on yhdenmukaistaa koko maassa mm. haitallisia aineita koskevia lupamenettelyjä, vesien ja merenhoidon suunnittelua, päästöjen ja vaikutusten tarkkailua, vesiympäristön seurantaa sekä kemiallisia mittauksia ja analyysien laadunvarmennusta.

 

Jaa sivu:

Tulosta