facebook twitter

Typen, fosforin ja kiintoaineksen pidättyminen vesistöissä – WSFS- Vemala-mallin arvio

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2013.

Työssä arvioidaa vesistöön tulevan typpi-, fosfori- ja kiintoaineskuormituksen pidättymistä matkalla mereen. Tietoja voidaan hyödyntää yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupahakemusten laadinnassa. 

http://hdl.handle.net/10138/38555

Jaa sivu:

Tulosta